Verklaring aangroeiwerende verf (antifouling system, AFS)

Zeeschepen mogen op hun scheepsromp alleen antifouling gebruiken die niet schadelijk is voor het milieu. Bent u eigenaar van een zeeschip kleiner dan 400 Gross Tonnage (GT)? Dan moet u een AFS-verklaring hebben. Deze verklaring kunt u downloaden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Schepen groter dan 400GT hebben een certificaat nodig van een klassenbureau.

Downloaden AFS-verklaring

Gebruik hiervoor het formulier Verklaring anti-fouling system (AFS) van de ILT. Deze verklaring moet u aan boord bewaren samen met andere documenten. Zoals een afleverbewijs van de verf of een rekening van de schilder of werf. 

Schepen kleiner dan 400 GT, langer dan 24 meter: verklaring

Is uw schip kleiner dan 400 GT en groter dan 24 meter? Dan moet een door de eigenaar aangewezen persoon de AFS-verklaring ondertekenen. De verklaring moet aan boord worden bewaard.

Schepen groter dan 400 GT: certificaat klassenbureau

Is uw schip groter dan 400 GT? Dan moet u een AFS-certificaat aanvragen bij een erkend klassenbureau.