Aanvragen Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC-I)

Bent u de scheepsbeheerder van een commercieel zeeschip groter dan 500 GT? Dan moet u een DMLC-I aanvragen. Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ook stelt u zelf een DMLC-II verklaring op. Na inspectie door een klassenbureau kunt u met beide verklaringen een Maritime Labour-certificaat krijgen.

Maritime Labour-certificaat

Het Maritiem arbeidsverdrag (Maritime Labour Convention, MLC) regelt wereldwijd de arbeidsomstandigheden van zeevarenden. Met het MLC -certificaat bewijst u dat u voldoet aan de eisen van het verdrag. U heeft 2 verklaringen nodig om het certificaat te kunnen aanvragen :

 1. DMLC-I: met wettelijke bepalingen van het verdrag in de Nederlandse wet.
 2. DMLC-II: daarin verklaart u als scheepsbeheerder hoe u voldoet aan de eisen van het verdrag.

DMLC-I: aanvragen bij ILT

Scheepsbeheerders kunnen de DMLC-I aanvragen bij de ILT met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.
De kosten voor het aanvragen van het DMLC-I vindt u via de pagina Tarieven.

DMLC-II: zelf opstellen

Het DMLC-II moet u als scheepsbeheerder zelf opstellen volgens het model Verklaring naleving maritieme arbeid deel II in de Regeling zeevarenden.

Maritime Labour-certificaat: aanvragen bij klassenbureau

Heeft u DMLC-I en DMLC-II? Dan kunt u een MLC-inspectie aanvragen bij een van de erkende klassenbureaus. Is de MLC-inspectie succesvol afgerond? Dan ontvangt u van het klassenbureau een MLC-certificaat.

In de Instructions to Recognised Organizations nr. 22 staat waar klassenbureaus op moeten letten bij een MLC-inspectie.

Ontheffingen en wezenlijk gelijkwaardige bepalingen

Voor sommige eisen zijn uitzonderingen mogelijk. Zo kunt u een ontheffing aanvragen of een beroep doen op wezenlijk gelijkwaardige bepalingen. 

Schip onder 500 GT: MLC-certificaat niet verplicht

Bent u scheepsbeheerder van een internationaal varend schip dat kleiner is dan 500 GT? Dan is een MLC-certificaat niet verplicht. Toch kan een certificaat handig zijn bij inspecties door buitenlandse havenstaatautoriteiten. U toont eenvoudig aan dat het schip voldoet aan de MLC-eisen. Lees verder op de pagina Schepen zonder MLC-certificaat verplichting.

Zeevarenden die onder MLC vallen

Iedereen die een functie uitoefent aan boord van een schip dat valt onder MLC, is een zeevarende. Behalve:

 • Passagiers.
 • Meevarende familieleden of relaties van een zeevarende.
 • Militairen, inspecteurs en loodsen.
 • Personen die alleen in een haven of een havenfaciliteit aan boord zijn.
 • Personen met werkzaamheden die niet horen bij het normale werk aan boord.

Wie geen zeevarenden zijn, staat in de Regeling zeevarenden. Heeft u nog vragen? Neem contact op met de Adviescommissie Zeevarenden van Stichting Scheepvaart (Platform Maritiem).

Schepen die niet onder MLC vallen

Voor deze Nederlandse schepen is het MLC niet van toepassing:

 • Schepen die uitsluitend varen op Nederlandse binnenwateren of wateren waar Nederlandse havenvoorschriften gelden.
 • Onbemande schepen zonder motor.
 • Oorlogsschepen en marinehulpschepen.
 • Reddingsvaartuigen.
 • Pleziervaartuigen.

Dit staat in artikel 2 van de Wet zeevarenden.