Lozen sanitair afvalwater zeeschip (MARPOL Annex IV)

Zeeschepen moeten een goedgekeurde installatie hebben voor sanitair afval (Sewage Treatment Plant, STP), een afvalwatertank (zwartwatertank) of beide. Dit geldt voor elk schip van 400 GT of meer of schepen die internationale reizen maken met meer dan 15 personen. Voor het lozen van afvalwater gelden de regels van het MARPOL-verdrag (Annex IV). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dit.

Lozen binnen territoriale wateren (12 mijl)

Een schip mag alleen sanitair afvalwater lozen dat door een goedgekeurde STP is behandeld. De installatie moet voldoen aan de eisen in het Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARPOL Annex IV reg. 11). Voor het lozen van grijs water (afvalwater uit kombuizen, bijkeukens en wasruimten) binnen de 12-mijlszone zijn geen eisen. Wel zijn er regels voor het lozen van sanitair afvalwater in de zeehavens.

Lozen buiten territoriale wateren

Schepen mogen onbehandeld afvalwater alleen lozen op een afstand van meer dan 12 zeemijl van het dichtstbijzijnde land. Dit geldt niet voor passagiersschepen binnen een bijzonder gebied.

Bijzondere gebieden en lozing sanitair afvalwater

De Baltische zee geldt sinds juni 2016 als bijzonder gebied voor de lozing van sanitair afvalwater. Sinds juni 2021 gelden er strengere regels voor bestaande passagiersschepen.

Lees verder voor een beschrijving van de bijzondere gebieden in artikel 1.6, Bijlage IV van MARPOL.

Voor de zeilcharterschepen geldt:

Lozen van sanitair afvalwater in een bijzonder gebied is verboden, behalve als uw zeilcharterschip:

  • een certificaat heeft om te varen met maximaal 12 passagiers;
  • een opleidingsschip is dat valt onder de Code of Safety for Special Purpose Ships–2008 [Engels] (SPS-code 2008).

Neem contact op met de lokale autoriteiten voor het begin van uw reis. Zo bent u zeker van mogelijkheden voor de afgifte van sanitair afvalwater. Lees verder in de Brief zeilcharterschepen Baltic van 21 mei 2021.