Tel- en registratiesysteem zeegaande passagiersschepen

Bent u eigenaar van een passagiersschip dat vanuit of naar havens van de Europese Unie (EU) vaart? Dan kan een goedgekeurd tel- en registratiesysteem voor opvarenden verplicht zijn. Goedkeuring vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Vanaf 20 december 2023 moet u de gegevens van opvarenden doorgeven met het Single Window voor maritiem en lucht (SW). Goedkeuring van het tel- en registratiesysteem is dan niet meer verplicht.

Aanvragen goedkeuring tel- en registratiesysteem

Heeft u een Nederlands passagiersschip? Vraag dan goedkeuring aan met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip. Zet bij ‘Overige’ dat het gaat om een tel- en registratiesysteem voor passagiersschepen.

Stuur mee met het formulier documentatie die de ILT moet waarmerken. Zoals:

  • Beschrijving van het tel- en registratiesysteem.
  • Procedures van de Internationale Veiligheidsmanagementcode ( ISM-code).

Kosten goedkeuring

De kosten van de goedkeuring vindt u via de pagina Tarieven.

Tel- en registratiesysteem goedgekeurd?

Keurt de ILT het systeem goed? Dan krijgt u binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) van de ILT een gewaarmerkt exemplaar van uw systeem.

Nieuwe aanvraag bij wijzigingen

Wijzigt uw tel- en registratiesysteem? Dan moet u opnieuw goedkeuring aan de ILT vragen met het formulier Aanvraag aanvullende certificaten koopvaardijschip.

Geef bij de aanvraag een duidelijk overzicht van de wijziging(en).

Voor welke schepen?

Tel- en registratiesystemen bevatten informatie over alle opvarenden. Dus zowel over bemanning als passagiers. Een tel- en registratiesysteem is nodig voor elk passagiersschip dat naar of vanuit havens van EU-landen vaart behalve:

  • Oorlogsschepen en troepentransportschepen.
  • Plezierjachten en pleziervaartuigen.
  • Schepen die alleen in havengebieden of binnenwateren worden gebruikt.

Identieke schepen: 1 aanvraag goedkeuring

Gebruikt u hetzelfde tel- en registratiesysteem voor meerdere identieke schepen? Dan hoeft u maar 1 keer een aanvraag te doen voor goedkeuring. U kunt voor identieke schepen ook een gecombineerde aanvraag doen met andere scheepseigenaren. Bijvoorbeeld via een brancheorganisatie of andere maritieme organisatie. Uit de aanvraag en de documentatie moet blijken dat het om identieke schepen gaat.

Vanaf 20 december 2023: aanmelden met SW

Uiterlijk 20 december 2023 moeten schepen passagiersinformatie doorgeven met het SW. Het huidige tel- en registratiesysteem wordt afgeschaft en daarmee ook de certificering. De ILT informeert de sector over de specificaties en aanpassingen voor het SW.

De regels staan in de:

Beide richtlijnen betreft een geconsolideerde versie.