Bezwaar tegen aanhouden zeeschip

Is er op een zeeschip gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het milieu? Dan kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het schip aanhouden. De eigenaar van het schip kan bezwaar maken tegen de aanhouding.

Aanhouding zeeschip

Een inspecteur (Port State Control Officer, PSCO) van de ILT stelt de kapitein op de hoogte van de aanhouding. Het schip mag pas naar zee na het opheffen van de tekortkoming en een positieve herinspectie door de ILT. De kosten van de herinspectie staan in de Regeling tarieven transportsectoren; Afdeling 3.3. Overige tarieven.

Bezwaar maken tegen aanhouden schip

U kunt als eigenaar of exploitant bezwaar maken tegen het aanhouden van uw schip door de ILT. Dit doet u door binnen 42 dagen een brief te sturen naar:

ILT
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 16191
2500 BD DEn Haag

Vermeld in het bezwaar:

  • uw naam, adres en de reden van uw bezwaar;
  • datum van bezwaar;
  • datum van de aanhouding.

Lees verder over de bezwaarprocedure bij de aanhouding van een schip op de Engelstalige website Parismou.org van het Paris MoU on Port State Control(Memorandum van Overeenstemming van Parijs inzake havenstaatcontrole).