Verplichte back-up Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

Heeft een Nederlands koopvaardijschip ECDIS aan boord? Dan is ook een back-up verplicht. Klassenbureaus beoordelen of de back-up voldoet.

Eisen back-up ECDIS

Bent u eigenaar van een Nederlands koopvaardijschip met ECDIS aan boord? Dan bent u verplicht te zorgen voor een back-up systeem. Dat kan een 2e ECDIS zijn of een volledige set papieren zeekaarten. Alle eisen voor de back-up staan in de Nederlandse equivalente regeling voor ECDIS (XQ 9818). 

Oordeel klassenbureau

Een klassenbureau beoordeelt of u voldoet aan de eisen. Daarvoor moet u bepaalde gegevens aanleveren. Het klassenbureau onderzoekt aan boord of u het systeem installeerde volgens de ingediende informatie. 

Voldoet uw schip aan de eisen? Dan krijgt u een aantekening op het internationaal veiligheidscertificaat. Het hokje voor ‘Back-up arrangements for ECDIS’ is dan aangevinkt met een verwijzing naar de Nederlandse equivalente regeling.