Inspectie Nederlandse zeeschepen (Flag State Control, FSC)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de veiligheid van zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen. Dit zijn de zogeheten vlaggenstaatinspecties (Flag State Control, FSC). Is er een onveilige situatie aan boord? Dan kan de ILT het schip aanhouden.

Vlaggenstaatinspecties

De inspecteurs van de ILT controleren Nederlandse zeeschepen onaangekondigd. Onder meer op:

 • technische staat van het schip;
 • kwaliteit en kwantiteit van de bemanning;
 • arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden;
 • naleven milieuwetten.

3 soorten inspecties

Het inspectieprogramma bestaat uit 3 soorten inspecties:

 • op basis van de prestatie van de scheepsbeheerder: bijvoorbeeld na klachten, meldingen of ongevallen;
 • gericht op zeer slecht presterende scheepsbeheerders;
 • verplichte handhavingsinspecties op schepen: zoals elke 3 jaar de MLC-inspectie vanwege het Maritiem Arbeidsverdrag.

Selectie schepen voor inspectie

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een inspectie van de ILT. Bijvoorbeeld:

 • ongeval of incident;
 • schip aangehouden in het buitenland;
 • klachten of meldingen bij de ILT.

De ILT inspecteert alle schepen van dezelfde scheepsbeheerder als die slecht presteert. Om de prestaties te bepalen gebruikt de ILT onder meer de gegevens van:

Sancties bij gebreken

Stelt de ILT bij een inspectie van een zeeschip tekortkomingen vast? Dan kan de inspecteur van de ILT sancties opleggen. Zoals:

 • tekortkoming verhelpen voor vertrek;
 • intrekken certificaten;
 • schip stilleggen;
 • onderzoek bij scheepsbeheerder door klassenbureau.

Verder lezen over de inspecties van de ILT in het Inspectieprogramma Vlaggenstaattoezicht.