Toezicht zeeschepen Caribisch Nederland

Zeeschepen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) staan onder toezicht van ILT-inspecteurs Handhaving Zeevaart CN. De ILT verleent er geen vergunningen voor zeeschepen.

Inspecties buitenlandse zeeschepen (Port State Control, PSC)

De ILT inspecteert zeeschepen met een buitenlandse vlag, in de havens op de ankerplaatsen van Caribisch Nederland. De inspecteurs letten op of schepen voldoen aan eisen op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Zoals bijvoorbeeld is afgesproken in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Caribisch Nederland is lid van het Caribbean MoU on Port State Control. Alle deelnemende landen voeren PSC-inspecties op dezelfde manier uit.

Inspecties Nederlandse schepen (Flag State Control)

Inspecties van zeeschepen met de Nederlandse vlag gebeurt in Caribisch Nederland net zoals in Nederland. Lees verder over inspecties van Nederlandse zeeschepen.

Eisen zeeschepen geregistreerd in Caribisch Nederland

De eisen voor Caribisch-Nederlandse schepen staan in de Regeling veiligheid zeeschepen, bijlage 6.

Wetgeving en Caribische codes

Voor zeeschepen rond de Caribische eilanden gelden onder meer de internationale regels van Solas en Marpol. Ook moeten ze zich houden aan 2 internationale codes:

  1. Code of Safety for Small Caribbean Vessels (SCV-code) voor passagiers- en vrachtschepen met een lengte tussen 5 en 24 meter;
  2. Code of Safety for Caribbean Cargo Ships (CCSS-code) voor vrachtschepen langer dan 24 meter maar kleiner dan 500 GT.

Daarnaast zijn er aparte regels voor schepen in de lokale vaart nabij of rond de eilanden, waarvoor de codes te streng worden geacht. Deze moeten voldoen aan de eisen voor de vaart rond de eilanden van Caribisch-Nederland van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (RVZ).

Contactgegevens ILT Caribisch Nederland

Lees verder voor de contactgegevens van het Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region (Bonaire, St. Eustatius and Saba) op de pagina Caribbean Netherlands.