Toezicht zeeschepen Caribisch Nederland

Zeeschepen in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) staan onder toezicht van de ILT Caribisch Nederland (CN). 

Inspecties buitenlandse zeeschepen (Port State Control, PSC)

Caribisch Nederland is lid van het Caribbean MoU on Port State Control. Alle deelnemende landen voeren Port State Control-inspecties (PSC) op dezelfde manier uit.

De ILT inspecteert zeeschepen met een buitenlandse vlag, in havens en op ankerplaatsen in Caribisch Nederland. De inspecteurs controleren of schepen voldoen aan de IMO-eisen en andere wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

Inspecties Nederlandse zeeschepen (Flag State Control)

Het inspecteren van zeeschepen met de Nederlandse vlag gebeurt in Caribisch Nederland net zoals in Europees Nederland. Zie pagina Inspecties van Nederlandse zeeschepen.

Wet- en regelgeving voor zeeschepen rond de Caribische eilanden

Naast de regels voor SOLAS en MARPOL gelden de volgende 2 internationale codes:

  1. Code of Safety for Small Caribbean Vessels (SCV-code) voor passagiers- en vrachtschepen met een lengte tussen 5 en 24 meter.
  2. Code of Safety for Caribbean Cargo Ships (CCSS-code) voor vrachtschepen van minder dan 500GT, maar met een langet van 24 meter of meer.

Regels voor Caribisch-Nederlandse schepen in de lokale vaart

Voor schepen in de lokale vaart gelden alleen de eisen voor de vaart rond de eilanden van Caribisch Nederland in Bijlage 6 van de Regeling veiligheid zeeschepen.

Contactgegevens ILT Caribisch Nederland

Netherlands Shipping Inspectorate Caribbean Region
(Bonaire, St. Eustatius and Saba)
Kaya International z/n | P.O. Box 357 | Kralendijk | Bonaire
Tel. +599 715 8333
Tel. buiten kantooruren +599 795 9097
E-mail: nsicn@RijksdienstCN.com