Toezicht beveiliging havens

Er gelden regels voor de beveiliging van havens die internationale zeeschepen ontvangen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert het havenveiligheidsplan van de gemeente en de manier waarop de gemeente dat plan uitvoert. Daarnaast houden inspecteurs van de ILT signaaltoezicht in de havens. Bijvoorbeeld als zij een schip moeten inspecteren.

Toezicht op havenbeveiligingsplan en veiligheidsbeoordeling

Een Port Security Plan (PSP) is verplicht voor gemeenten met een haven die internationale zeeschepen (ISPS-plichtig) ontvangt. Dit havenbeveiligingsplan maken gemeenten na een analyse van de risico’s. Dit gebeurt met een veiligheidsbeoordeling van de beveiligingsmaatregelen bij havenfaciliteiten en ligplaatsen.

De ILT controleert de veiligheidsbeoordeling en het havenbeveiligingsplan. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • toegangscontrole haven;
  • oefeningen beveiliging haven;
  • geldige certificaten havenfaciliteiten;
  • afbakening beveiligde gebieden;
  • communicatie tussen schip (SSO) en havenfaciliteit (PFSO);
  • beveiliging administratie.   

Signaaltoezicht ILT

Inspecteurs van de ILT bezoeken havens om de situatie ter plekke te bekijken. Tijdens dit signaaltoezicht letten zij onder andere op:

  • onveilige situaties;
  • camera’s die het niet doen;
  • aanwezigheid toezichthouders.

Ziet de inspecteur een probleem? Dan geeft de ILT dit door aan de burgemeester die als verantwoordelijke autoriteit kan optreden tegen de havenfaciliteit .

Toezicht oefeningen beveiliging haven

Gemeenten met ISPS-plichtige zeeschepen moeten minstens 1 keer per jaar oefeningen houden met havenbeveiliging. Tussen deze oefeningen mag niet meer dan 18 maanden zitten. De ILT houdt toezicht op de invulling en uitvoering van de oefeningen. Dit staat in de Havenbeveiligingswet.

Wijzigingen GISIS melden bij ILT

GISIS (Global Integrated Shipping Information System) is het informatiesysteem van de International Maritime Organization (IMO). Havens geven hierin door welke havenfaciliteiten ISPS-locaties zijn. Veiligheidsbeambten van de haven moeten deze gegevens actueel houden. Als zij gegevens in GISIS wijzigen, moeten zij dit ook doorgeven aan de ILT. Dit kan met het formulier Melden registratie havenfaciliteit (GISIS).