Toezicht beveiliging havens

Er gelden regels voor de beveiliging (security) van havens die internationale zeeschepen ontvangen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert het havenbeveiligingsplan van de gemeente. En houdt toezicht op de uitvoering van de Havenbeveiligingswet. 

Gemeenten met een ISPS-haven

De Havenbeveiligingswet (HBW) voldoet aan internationale en Europese wet- en regelgeving. Het gaat dan over de beveiliging van schepen, havens en havenfaciliteiten tegen opzettelijke acties die niet mogen. De HBW geldt voor Nederlandse gemeenten met een haven waar schepen aanmeren die vallen onder de ISPS-code (International Ship en Port Facility Security Code). 

De ISPS-code geldt voor: 

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes;
  • Passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes;
  • Mobiele boorplatforms;
  • Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren.

Op basis van de HBW is de burgemeester van een gemeente met een ISPS-haven verantwoordelijk voor havenbeveiliging, toezicht en handhaving.

Toezicht door de ILT

De ILT controleert hoe de gemeente de HBW uitvoert bij de haven en de havenfaciliteiten. Bijvoorbeeld door te kijken naar:

  • Risicobeoordelingen en beveiligingsplannen;
  • Regelmatigheid van beveiligings- en trainingsoefeningen;
  • Inrichting en uitvoering van gemeentelijke toezicht op de beveiligingsmaatregelen;
  • Rapportages van incidenten.

Inspecteurs die het interbestuurlijk toezicht doen op de uitvoering van de HBW, krijgen ook informatie van collega-inspecteurs. Deze inspecteurs merken in de havenfaciliteiten dan situaties op, die mogelijk niet aan de beveiligingseisen voldoen. In overleg met de beveiligingsfunctionaris van de gemeente wordt de situatie veranderd om te voldoen aan de geldende eisen. 

Meld wijzigingen in GISIS bij de ILT

Het Global Integrated Shipping Information System (GISIS) is het informatiesysteem van de International Maritime Organization (IMO). Havens geven via dit systeem door welke havenfaciliteiten ISPS-locaties zijn.

U moet als beveiligingsfunctionaris van de haven deze gegevens actueel houden. En wijzigingen in de GISIS gegevens doorgeven aan de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Melden registratie havenfaciliteit (GISIS).

Opleidingen havenbeveiliging

Als havenbeveiligingsfunctionaris of havenbeambte moet u voldoende kennis hebben om uw taak te kunnen uitvoeren. Hiervoor heeft de IMO een aantal richtlijnen uitgegeven. Lees meer over opleidingen havenbeveiliging.