Inspectie buitenlandse zeeschepen (Port State Control, PSC)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de veiligheid van buitenlandse zeeschepen in Nederlandse havens. Dit is de havenstaatcontrole (Port State Control, PSC). Is er een onveilige situatie aan boord? Dan kan de ILT het schip aanhouden.

De inspecteurs van de ILT controleren zeeschepen onaangekondigd. Onder meer op:

  • technische staat van het schip;
  • kwaliteit en kwantiteit van de bemanning;
  • arbeidsomstandigheden en leefomstandigheden;
  • naleven milieuwetten.

Komt een schip Nederland binnen? Dan moet de scheepsagent het schip aanmelden via het Single Window voor maritiem en lucht (MSW). Sommige scheepstypes moeten een vooraanmelding doen. Een overzicht van scheepstypes met hun meldplicht staat in Annex 12 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MoU). De ILT bepaalt dan of inspectie nodig is.

Lees verder over het aanmelden van zeeschepen in de Richtlijn havenstaatcontrole van de EU.

Verplichte uitgebreide inspectie

Het risicoprofiel van een schip bepaalt of de ILT een uitgebreide inspectie doet. Een inspectie is verplicht bij:

  • schepen met een hoog risicoprofiel die de laatste 5 maanden niet zijn geïnspecteerd;
  • tankers met olie, gas of chemicaliëntankers, bulkcarriers en passagiersschepen met een standaard risicoprofiel die de laatste 10 maanden niet zijn geïnspecteerd;
  • tankers met olie, gas of chemicaliëntankers, bulkcarriers en passagiersschepen ouder dan 12 jaar met een laag risicoprofiel die de laatste 24 maanden niet zijn geïnspecteerd.

Het risicoprofiel van een schip berekenen kan op de website van Paris MoU.

Sancties bij gebreken

Stelt de ILT bij een inspectie van een zeeschip gebreken vast? Dan kan de inspecteur van de ILT sancties opleggen:

  • waarschuwing: de eigenaar moet binnen een bepaalde termijn de gebreken herstellen;
  • aanhouding: het schip mag pas naar zee na het opheffen van de tekortkoming en een positieve herinspectie door de ILT. De kosten van de inspectie staan in de Tarieven Wet havenstaatcontrole van de Regeling tarieven scheepvaart 2005.
  • banning: het schip is niet meer welkom in de havens van de aangesloten landen. Gebannen schepen worden gepubliceerd op de internetsite van het Paris Memorandum of Understanding (Paris MOU).

Wetten en regels voor controles ILT

De regels voor de ILT/PSC-inspecties liggen vast in: