Een taxiondernemer moet in het bezit zijn van een ondernemersvergunning taxivervoer. Deze vergunning wordt verstrekt door Kiwa Register.

Toezicht

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert zowel tijdens objectinspecties als tijdens administratiecontroles de gegevens van de onderneming, de gegevens en de arbeids- en rusttijden van de chauffeur en de gegevens en technische staat van de taxi.

Taxiverordening

Gemeenten mogen extra eisen stellen aan het taxivervoer dat in de betreffende gemeente plaatsvindt. Dit gebeurt in de vorm van een taxiverordening of een taxikeurmerk. Betreffende gemeenten houden hier zelf toezicht op. De ILT controleert enkel op de landelijke wet- en regelgeving.

Zie ook

Hoort bij