Taxiondernemers

Een taxiondernemer moet in het bezit zijn van een ondernemersvergunning taxivervoer. Deze vergunning wordt verstrekt door Kiwa Register.

Toezicht Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat ondernemers in de taxibranche de regels naleven. De ILT inspecteert zowel via weginspecties als bedrijfsinspecties:
 

  • de gegevens van de onderneming
  • de gegevens en arbeids- en rusttijden van de chauffeur van de taxionderneming
  • de gegevens en technische staat van de taxi

    De ILT werkt in haar toezicht samen met handhavingspartners als politie en Koninklijke Marechaussee.

Toezicht gemeenten

De ILT controleert enkel op de landelijke wet- en regelgeving. Gemeenten mogen extra eisen stellen aan het taxivervoer dat in de betreffende gemeente plaatsvindt. Dit gebeurt in de vorm van een taxiverordening of een taxikeurmerk. Betreffende gemeenten houden hier zelf toezicht op.