Taxi-informatiekaart en tarieven

De prijs van een taxirit wordt zowel door de gereden afstand als de tijdsduur van een taxirit bepaald. Het systeem verdeelt het risico van vertraging tussen ondernemer en klant.

Maak uw tarieven kenbaar aan uw klant

Sinds 1 januari 2016 is het alleen verplicht om een taxi-informatiekaart fysiek aanwezig te hebben in de taxi, als er sprake is van taxivervoer in de opstapmarkt. Op de taxi-informatiekaart staat het nummer, de naam van de onderneming en tarieven. Ook staat er waar u een klacht kunt indienen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina klachtenregeling.

Voor de opstapmarkt geldt het maximumtarief. U bent verplicht om, voordat een klant instapt, kenbaar te maken wat uw tarieven zijn. Uw tarieven moeten aan de buitenzijde van de taxi duidelijk leesbaar zijn. Ook binnen in de taxi moeten de tarieven vanaf alle zitplaatsen leesbaar zijn.

Als het gaat om een vooraf bestelde taxirit moet een vast tarief zijn overeengekomen. Dit tarief mag het maximumtarief overstijgen. U kunt dit tarief tonen met behulp van een taxi-informatiekaart, maar u mag het tarief ook via de elektronische weg kenbaar maken aan de klant.

Boete
Als de taxi-informatiekaart niet (volledig) aanwezig is kunt u een boete van € 180,-- krijgen.

Contractvervoer

Contractvervoer is taxivervoer dat is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Hierbij wordt gedurende een vastgestelde periode meerdere malen taxivervoer verricht tegen een vastgesteld tarief. Ook hier is een taxi-informatiekaart niet verplicht, mits de klachtbehandeling elektronisch kenbaar is gemaakt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Modeltaxi-informatiekaart

U kunt gebruik maken van een speciaal ontworpen modeltaxi-informatiekaart. Deze bestaat uit twee delen: een bovenste helft met informatie over klachtenbehandeling, een onderste helft met ruimte voor uw tarieven. U bent niet verplicht deze modeltaxi-informatiekaart te gebruiken. Het is denkbaar dat u zich uit marketingoverwegingen wilt onderscheiden en daarom bijvoorbeeld uw tarieven op een andere wijze kenbaar wilt maken. Uiteraard kunt u ook uw eigen modeltaxi-informatiekaart blijven gebruiken. U bent hierin vrij, mits de onderdelen die u kenbaar maakt minstens even leesbaar zijn als op de modeltaxi-informatiekaart.

Informatie over de klachtbehandeling moet bestaan uit:

a. de naam en de vestigingsplaats van de vervoerder zoals deze zijn vermeld op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 dan wel de naam en het telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen;
b. het personenvervoernummer dat staat aangeven op de vergunning, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;
c. de naam, het adres en telefoonnummer van de vervoerder en, indien deze gegevens afwijken van de instantie die de klachten over het taxivervoer in behandeling neemt, het adres, de naam, en telefoonnummer van de instantie waarmee de vervoerder is overeengekomen dat klachten over taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen.

Zie ook

Hoort bij