Taxiontwikkelingen en trends

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is verantwoordelijk voor het taxibeleid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt namens IenW toezicht op de veiligheid en een eerlijke concurrentie in het taxivervoer. Cijfermatig inzicht in de taximarkt helpt de ILT om deze toezichthoudende rol uit te voeren.

Marktbeeld Taxi en Taximonitor

Inzicht in de taximarkt helpt de ILT om haar toezichthoudende rol uit te voeren. De ILT voert daarom jaarlijks onderzoek uit naar cijfermatige ontwikkelingen en trends.

Ontwikkelingen in beleid

Het ministerie van IenW ondersteunt verschillende experimenten met taxivervoer. Bijvoorbeeld technische hulpmiddelen bij het vervoer van ouderen. En meer ruimte voor taxivervoer door vrijwilligers. Lees meer over ontwikkelingen in het taxivervoer op rijksoverheid.nl.