Klachtenregeling

Het beschikbaar hebben van informatie over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi vergemakkelijkt de registratie van de klacht en het doorgeleiden ervan naar de ondernemer. Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Klachtenformulier

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • Een klant kan zijn klacht rechtstreeks indienen bij de taxionderneming waar hij gebruik van heeft gemaakt. Gebruikt een taxiondernemer een standaard klachtenformulier, dan vult hij deze in;
  • Een klant kan zijn klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer via onderstaande website.

Het beschikbaar hebben van informatie over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi vergemakkelijkt de registratie van de klacht en het doorgeleiden ervan naar de ondernemer. Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Als een klant het niet eens is met de wijze waarop de taxiondernemer zijn klacht heeft afgehandeld, ontstaat een geschil. De klant kan zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten.

Geschillencommissie

Gebleken is dat veel taxiondernemingen geen klachtenregeling hebben en niet zijn aangesloten bij een geschillencommissie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom een landelijke Geschillencommissie Taxivervoer ingesteld. Deze doet bindende uitspraken over geschillen waar klant en onderneming zelf niet uit komen, de onderneming moet dan wel bij de commissie zijn aangesloten. Aanmelden kunnen ondernemingen bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer, daarbij ook de Algemene Voorwaarden voor taxivervoer.