Klachtenregeling

Elke taxiondernemer is verplicht een klachtenregeling op te stellen en zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Klachtenformulier

Er zijn verschillende manieren om een klacht in te dienen:

  • Een klant kan zijn klacht rechtstreeks indienen bij de taxionderneming waar hij gebruik van heeft gemaakt. Gebruikt een taxiondernemer een standaard klachtenformulier, dan vult hij deze in;
  • Een klant kan zijn klacht ook indienen bij de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer via onderstaande website.

De behandeling van de klacht is eenvoudiger als de klant zoveel mogelijk gegevens heeft over de ondernemer, de chauffeur en/of de taxi.

Als een klant het niet eens is met de wijze waarop de taxiondernemer zijn klacht heeft afgehandeld, ontstaat een geschil. De klant kan zijn geschil voorleggen aan de geschillencommissie waarbij de ondernemer is aangesloten.

Geschillencommissie

De meeste taxiondernemers hebben een klachtenregeling en zijn aangesloten bij een geschillencommissie. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een landelijke Geschillencommissie Taxivervoer ingesteld. Deze doet bindende uitspraken over geschillen waar klant en ondernemer zelf niet uit komen. Bent u nog niet aangesloten bij een geschillencommissie, dan kunt zich bijvoorbeeld aanmelden bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer.