Wet- en regelgeving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de veiligheid en een eerlijke concurrentie in het taxivervoer. Zij doet dit aan de hand van wettelijke regels die zijn opgesteld voor taxichauffeurs, -ondernemers en de taxi.

De regels voor taxivervoer zijn gebaseerd op:
 

  • Arbeidstijdenwet
  • Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Wet en Besluit personenvervoer 2000
     

Arbeids- en rusttijden

De ILT controleert of taxiondernemers en taxichauffeurs de regels naleven. De inspectie richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. De ILT en andere toezichthouders handhaven op onderstaande normen:

Chauffeurs en ondernemers
Normen rusttijden
Pauze 15 minuten aaneengesloten bij meer dan 5,5 uur arbeid
Dagelijkse rusttijd

10 uur aaneengesloten binnen 24 uur

In een periode van 14x24 uur mag dit maximaal 2x worden verkort naar 8 uur aaneengesloten

Wekelijkse rusttijd 72 uur in iedere periode van 14x24 uur,
dit kan worden gesplitst in blokken van minimaal 24 uur aaneengesloten
 


Om te kunnen controleren op naleving van arbeids- en rusttijden moet de taxiondernemer de boordcomputerbestanden van zichzelf en van zijn chauffeurs bewaren.

Zo beoordeelt de inspectie de arbeids- en rusttijden

Om te beoordelen of de arbeids- en rusttijden worden nageleefd, gebruikt de inspectie de zogenaamde rekenregels. Een overzicht van deze rekenregels treft u onder aan deze pagina.

Kijk ook eens op de website Taxiregels.nl