Arbeids- en rusttijden

Als taxichauffeur mag u een maximaal aantal uur werken, voordat u moet rusten. Dit heten de arbeids- en rusttijden. Deze tijden moet u bijhouden in de Boordcomputer Taxi (BCT). 

Arbeids- en rusttijden taxi

De arbeids- en rusttijden zijn belangrijk voor uw veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ook zorgen deze regels voor eerlijke concurrentie. De werkgever of taxiondernemer moet ervoor zorgen dat het personeel zich aan de arbeids- en rusttijden houdt. Wanneer u zich niet aan de regels houdt, kunt u een boete krijgen. Ook kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bevel tot staken geven. Dat betekent dat u voor een bepaalde tijd niet verder mag werken. 

Bekijk een overzicht van de regels voor arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs

Boordcomputer Taxi (BCT)

In de brochure ‘Veilig taxivervoer’ staat hoe u als taxichauffeur de Boordcomputer Taxi (BCT) gebruikt. Ook staat hierin hoe u zich aan de arbeids- en rusttijden houdt.

Taxichauffeurs moeten minstens iedere 5 weken een download maken van de gegevens op de chauffeurskaart. De gegevens downloadt u dan naar een BCT van het bedrijf. Wanneer u met verschillende voertuigen rijdt, is de chauffeurskaart dan het centrale punt waar alle gegevens te vinden zijn. 

Regels voor taxichauffeurs

De regels voor taxivervoer zijn gebaseerd op:

Toezicht door de ILT

De ILT controleert of taxiondernemers en taxichauffeurs zich aan de arbeids- en rusttijden houden. Ook controleert de ILT of taxichauffeurs de BCT gebruiken. Dit doet de ILT met inspecties langs de weg, digitaal en bij bedrijven