De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet erop toe dat chauffeurs in de taxibranche de regels naleven. De ILT inspecteert zowel via wegcontroles als administratieve controles:
 

  • de gegevens van de onderneming
  • de gegevens en arbeids- en rusttijden van de chauffeur
  • de gegevens en technische staat van de taxi

Hoort bij