De inspectie ziet erop toe dat chauffeurs in de taxibranche de wettelijke regels naleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert zowel tijdens objectinspecties als tijdens administratiecontroles de gegevens van de onderneming, de gegevens en arbeids- en rusttijden van de chauffeur en de gegevens en technische staat van de taxi.

Hoort bij