Taxichauffeurs

Als taxichauffeur moet u een aantal zaken regelen. Zoals een vergunning en een chauffeurskaart voor de boordcomputer taxi. Ook moet u zich houden aan de arbeids- en rusttijden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert dat. 

De ILT voert inspecties uit langs de weg en bij taxibedrijven. De ILT controleert vooral of u zich houdt aan de arbeids- en rusttijden. Maar de ILT kijkt ook naar de gegevens en technische staat van de taxi. Klopt er iets niet, dan kan de ILT een waarschuwing geven of een boete. 

De ILT controleert alleen of taxichauffeurs de landelijke wetten en regels toepassen. Gemeenten mogen extra eisen stellen aan het taxivervoer in hun gemeente. Lees meer daarover bij Inspectie taxi

Lees meer over taxiwet- en regelgeving