Vergunning voor taxivervoer

Taxiondernemers moeten een geldige vergunning voor taxivervoer hebben. U vraagt de taxivergunning aan bij Kiwa Register. U heeft ook een ondernemerskaart nodig.

Aanvraag, geldigheid en wijziging vergunning

Aanvragen vergunning voor taxivervoer

Vraag de vergunning voor taxivervoer aan bij Kiwa Register. Daar staat ook wat u nodig heeft voor de aanvraag en wat de kosten zijn. Kiwa verstrekt de vergunningen namens de overheid. 

Geldigheid vergunning

De vergunning voor taxivervoer is onbeperkt geldig. Wel controleert Kiwa elke 5 jaar of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. U krijgt dan 3 maanden van tevoren bericht van Kiwa. Daarin staat dat u een  periodieke toets moet aanvragen. Doe dat op tijd, anders start Kiwa met het intrekken van uw vergunning.

Vergunning laten aanpassen

Sommige veranderingen in uw onderneming moet u doorgeven aan Kiwa. Kijk op wijziging vergunning welke veranderingen dat zijn.

Personenvervoernummer (P-nummer)

Bij de vergunning voor taxivervoer ontvangt u een Personenvervoernummer. Dit nummer bestaat uit de hoofdletter P met 4, 5 of 6 cijfers erachter. De ondernemer mag dit P-nummer niet aan andere ondernemers geven. Dit is strafbaar.

Het P-nummer moet zichtbaar zijn op de taxi-informatiekaart en op de ritbon. Passagiers kunnen met het P-nummer gegevens over uw onderneming opzoeken in het overzicht van vergunninghouders op Kiwa Register. Dat is belangrijk bij bijvoorbeeld een klacht van de passagier over het taxivervoer

Ondernemerskaart

Kiwa verstrekt ook een ondernemerskaart. De ondernemerskaart koppelt de Boordcomputers Taxi (BCT's) aan uw bedrijf. Met de ondernemerskaart kunt u bij de gegevens uit alle BCT's in uw onderneming. Deze gegevens moet u laten zien bij een bedrijfsinspectie door de ILT. 

U vraagt de ondernemerskaart aan bij Kiwa Register. 

Gegevens van BCT downloaden en bewaren is verplicht

Taxiondernemers zijn verpicht om iedere 3 maanden de gegevens uit de BCT te downloaden. Deze gegevens moet u laten zien bij een bedrijfsinspectie door de ILT. Downloaden kan met de ondernemerskaart. U downloadt de gegevens met een USB-stick of via Bluetooth (‘door de lucht’).

De bewaarplicht voor de ILT is 2 jaar. Voor de belastingdienst moet u de gegevens 7 jaar bewaren.

Chauffeurskaart voor BCT

Bent u taxiondernemer en gaat u ook zelf rijden met de taxi? Dan heeft u ook een chauffeurskaart nodig. De chauffeurskaart registreert de arbeids- en rusttijden.

Taxichauffeurs moeten minstens iedere 5 weken een download maken van de gegevens op de chauffeurskaart. De gegevens downloadt u dan naar een BCT van het bedrijf. Wanneer u met verschillende voertuigen rijdt, is de chauffeurskaart dan het centrale punt waar alle gegevens te vinden zijn.

Meer informatie over de chauffeurskaart vindt u bij Taxichauffeur worden.