Ondernemersvergunning

Ondernemingen die taxivervoer verrichten moeten een geldige vergunning voor taxivervoer hebben.

Wie verstrekt de ondernemersvergunning?

Voor een ondernemersvergunning kunt u terecht bij Kiwa Register. Bij het verstrekken van deze vergunning ontvangt de ondernemer een Personenvervoernummer, een zogenaamd P-nummer.

Het is de ondernemer danwel de chauffeur verboden om dit P-nummer ter beschikking te stellen aan derden.

Het P-nummer

Het P-nummer moet kenbaar worden gemaakt op de taxi-informatiekaart (bevat gegevens onderneming / tarieven / klachtbehandeling / geschillencommissie) en op het ritbewijs. Consumenten kunnen zo uw contactgegevens achterhalen. Hiervoor kunnen zij op het internet een registratielijst van P-nummers raadplegen via Kiwaregister.nl. Voor meer informatie zie pagina ‘klachtenregeling en taxameter’. 

De taxi-informatiekaart moet zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van de taxi leesbaar worden getoond.

Boete

Indien niet (volledig) aanwezig dan betraagt de boete €180,-.

Zie ook

Hoort bij