Inspectie taxi

De ILT controleert of taxiondernemers en taxichauffeurs de regels naleven. De inspectie richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Inspecties worden zowel langs de weg als bij de ondernemingen zelf uitgevoerd. Ook ontwikkelt de ILT een digitale vorm van inspecteren. De ILT werkt vaak samen met andere inspectie- en opsporingsdiensten, overheidsinstanties en brancheorganisaties.

Boordcomputer taxi (BCT)

Alle taxi's in Nederland moeten zijn voorzien van een boordcomputer taxi (BCT).  De ILT controleert tijdens weginspecties, bedrijfsinspecties en digitale inspecties onder andere op de aanwezigheid en gebruik van een BCT.

Bevoegdheden inspecteurs

Inspecteurs van de ILT hebben verschillende toezichthoudende en opsporingsbevoegdheden. Zij mogen onder meer:

• Een taxi met een (on)opvallend dienstvoertuig een volg- en stopteken geven.
• Inzage vorderen van documenten. Ze mogen ook documenten voor korte tijd meenemen om er een kopie van te maken.
• Processen-verbaal en boeterapporten opmaken.
• Maatregelen nemen, zoals het opleggen van een bevel tot staken van arbeid.
• BCT bestanden opvragen