Voorschriften voor vervoer

Gevaarlijke stoffen over zee worden over het algemeen in grote hoeveelheden vervoerd. Om de risico's voor mens en milieu te reduceren zijn internationale voorschriften opgesteld. Deze zijn bedoeld om de gevolgen van eventuele calamiteiten zoveel mogelijk te beperken. Naast de verpakker en de belader speelt de vervoerder daarbij een centrale rol.

Volgens de voorschriften gaan met elk transport van gevaarlijke stoffen documenten mee. Die geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en om welke hoeveelheden het gaat. De kapitein van een zeeschip geeft in een stuwplan aan waar de gevaarlijke stoffen zich op en in het schip bevinden.