Stuwage

Voorschriften voor stuwage aan boord en specifieke stuwagevoorschriften per stof staan in kolom 16a van de lijst gevaarlijke stoffen. In deze kolom staat allereerst een letter waarmee wordt bepaald of een stof bovendeks of onderdeks vervoerd kan worden.

Onderscheid wordt gemaakt tussen 2 soorten schepen:

  • Groep 1: vrachtschepen en passagiersschepen die niet meer dan 25 personen vervoeren of één passagier per 3 meter van de totale lengte van het schip;
  • Groep 2: andere passagiersschepen.

In kolom 16a van de lijst gevaarlijke stoffen vindt u tot welke stuwagecategorie een stof behoort. Dit gebeurt door middel van de letters A tot en met E. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u bepalen of een stof aan dek of onderdeks moet worden gestuwd.

Tot welke stuwagecategorie behoort een stof?

Stuwagecategorie Groep 1 Groep 2
A Aan dek of onderdeks Aan dek of onderdeks
B Aan dek of onderdeks Alleen aan dek
C Alleen aan dek Alleen aan dek
D Alleen aan dek Verboden
E Aan dek of onderdeks Verboden

Deze tabel geldt niet voor de stoffen in de gevarenklasse 1. Voor deze stoffen worden andere stuwagecategorieën gebruikt, genummerd van 1 tot en met 15. De voorschriften voor stuwage van deze stoffen vindt u in hoofdstuk 7.1.7.2 van de IMDG-code.

Specifieke voorschriften

Kolom 16a van de lijst gevaarlijke stoffen geeft soms specifieke eisen voor de segregatie van een stof. Deze voorschriften gaan altijd voor de algemene voorschriften uit de segregatietabel.

De specifieke voorschriften die in deze kolom zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld:

  • Vrijhouden van verblijven
  • Vrijhouden van bepaalde stoffen
  • Moet met temperatuursbeheersing worden vervoerd
  • Zo koel als praktisch mogelijk houden

In hoofdstuk 7.1.5 van de IMDG-code worden deze termen verder omschreven. Daarnaast geeft dit hoofdstuk de specifieke stuwagevoorschriften voor de verschillende gevarenklassen, milieuverontreinigende stoffen en bijvoorbeeld voedingsmiddelen.