Vloeibare chemicaliën bulkladingen (IBC-code)

In de International Bulk Chemical Code (IBC-code) van de International Maritime Organization (IMO) staat hoe vloeibare chemicaliën in bulk vervoerd moeten worden. Het gaat hierbij om stoffen die in MARPOL Annex II genoemd worden.

Vloeibare chemicaliën mogen alleen in bulk over zee vervoerd worden als:

Staat de stof niet in 1 van deze publicaties? Dan moet er eerst een Overeenkomst (tripartite) IBC-code gesloten worden tussen het land van laden, het land van de vervoerder (de Vlaggenstaat van het schip) en het land of de landen van lossen.

De IBC-code heeft geen classificatie volgens een UN-nummer.

Meer informatie over het vervoer van vloeibare gevaarlijke stoffen onder de IBC-code leest u in MEPC.1/Circ.512/Rev.1 van IMO.