Segregatie

De IMDG-code schrijft voor hoe de vervoerder gevaarlijke stoffen in het ruim van een schip moet opslaan. Er zijn bijvoorbeeld stoffen die samen een chemische reactie vormen. Ook kunnen gevaarlijke goederen die bij elkaar zijn geplaatst, bij calamiteiten een kettingreactie veroorzaken. Bij het vervoer worden deze daarom zo ver mogelijk uit elkaar gehouden.

Om te bepalen welke regels van toepassing zijn op de segregatie in een schip, moet gebruik worden gemaakt van de algemene segregatietabel 7.2.4. Door middel van nummers wordt in deze tabel aangegeven of en onder welke voorwaarden containers met gevaarlijke stoffen in een schip bij elkaar mogen worden geplaatst.

Voor de verschillende scheepstypen zijn verder de volgende voorschriften van belang:

  • Segregatietabel 7.4.3.2 voor containers aan boord van containerschepen met luiken.
  • Segregatietabel 7.4.3.3 voor containers aan boord van open containerschepen.
  • Segregatietabel 7.5.3.2 voor laadeenheden aan boord van┬áRo-Ro-schepen.
  • Segregatietabel 7.6.5.2 voor gevaarlijke lading aan boord van conventionele schepen.
  • Segregatie 7.7. aan boord van lichters en aan boord van lichtermoederschepen.

De tabellen geven weer wat de termen 1 tot en met 4 betekenen voor elk soort schip. Daarbij worden de eisen aan de hand van tekeningen geïllustreerd.