Etikettering

Verpakkingen met gevaarlijke stoffen dienen voorzien te zijn van etiketten. Zo is het voor iedereen duidelijk dat er gevaarlijke stoffen in de verpakkingen zitten en wat de hoofdgevaren zijn. Daarnaast spelen de etiketten een belangrijke rol in geval van calamiteiten. Scheepvaartpersoneel en hulpverleners zijn zo beter geïnformeerd en kunnen navraag doen naar specifieke gevaareigenschappen: of beschermende kleding nodig is en met welke blusmiddelen een brand kan worden bestreden.

De IMDG-code beschrijft exact hoe groot de etiketten, de symbolen en de tekst moeten zijn. Ook de kleur staat vast. Zie daarvoor het overzicht van gevaarsetiketten. De folder Herkenning gevaarlijke stoffen geeft nog meer duidelijkheid.

Gevaarsetiketten

De gevaarsetiketten werken met symbolen. Het onderste deel daarvan vermeldt de gevarenklasse die correspondeert met kolom 3 van de lijst gevaarlijke stoffen. Als de IMDG-code in kolom 4 bijkomend gevaar aangeeft, komt hiervoor een gevaarsetiket op de verpakking.

Marine-milieuverontreinigende stoffen

Verpakkingen met milieuverontreinigende stoffen worden voorzien van speciale etiketten. Ze worden bij de gevaarsetiketten aangebracht. Of een stof milieuverontreinigend is vindt u in de lijst met gevaarlijke stoffen, kolom 4.

Gelimiteerde hoeveelheden

Voor colli en laadeenheden met gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden, gelden afwijkende voorwaarden voor etiketteringen. Het etiket op de verpakking mag vervangen worden door een ruit met daarin het UN-nummer. Exacte voorwaarden en uitzonderingen staan vermeld in hoofdstuk 3.4 van het IMDG.Colli die gevaarlijke goederen in gelimiteerde hoeveelheden bevatten hoeven niet te zijn voorzien van een gevaarsetiket. In plaats daarvan mag het kenmerk gelimiteerde hoeveelheden worden geplaatst.

Laadeenheden die enkel gevaarlijke stoffen verpakt als gelimiteerde hoeveelheid bevatten moeten ook worden voorzien van dit kenmerk in plaats van het gevaarsetiket. Als er naast gelimiteerde hoeveelheden ook gevaarlijke stoffen vervoerd in grotere hoeveelheden in dezelfde laadeenheid zijn beladen moet op de laadeenheid enkel het gevaarsetiket van de gevaarlijke stoffen die niet als gelimiteerde hoeveelheid worden vervoerd worden geplaatst.

De exacte voorwaarden en uitzonderingen staan vermeld in hoofdstuk 3.4 van het IMDG.

Andere etiketten

Ten slotte zijn er nog andere etiketten die waarschuwingen of informatie geven. Voor de zeevaart zijn er daarvan 3 relevant:

  • Waarschuwingstekens voor gegaste eenheden (onderaan deze pagina is een bijlage te downloaden met voorschriften uit de IMDG-code voor het vervoer van gegaste eenheden).
  • Stoffen in verwarmde toestand.
  • Deze zijde boven.

De etiketten moeten goed leesbaar worden aangebracht op de verpakking. Dat geldt ook als de verpakking alleen nog maar resten bevat (leeg maar niet gereinigd).

Voor transporteenheden gelden de volgende voorwaarden volgens IMDG 5.3.1.1.4.1:

  1. Vrachtcontainer, oplegger of transporttank: aan elke zijde en elk uiteinde van de eenheid.
  2. Spoorwagon: ten minste aan weerszijden, een tank met meerdere compartimenten die meer dan een gevaarlijke stof of restanten daarvan bevat: één aan elke zijde van de betreffende compartimenten.
  3. Elke andere laadeenheid, ten minste aan beide lengtezijden en achterzijde van de eenheid.

In hoofdstuk 5.3.4.1.1.5 staan bijzondere bepalingen voor de etikettering van verpakkingen met stoffen uit klasse 7 (Radioactieve stoffen).