Analysebureau luchtvaartvoorvallen

Het ABL registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het ABL is om, samen met de sector, vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren.

Voorvallen worden in beginsel door de melders zelf onderzocht en op eigen gezag worden verbeteringen doorgevoerd. Zeker bij de vaker voorkomende voorvallen wordt gezocht naar eventuele structurele oorzaken zodat die kunnen worden weggenomen voor het tot ernstiger incidenten leidt.

Overzicht
ABL inventariseert over het totaal van de melders of er structurele oorzaken achter de meldingen schuil gaan die melders op individueel niveau ontgaan. Zo ja, dan wordt dat met de melders besproken zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Verplichte meldingen

Dashboard grafieken Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen Datum update april 2019