Analysebureau luchtvaartvoorvallen

Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL) registreert en analyseert de meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. De resultaten van de analyses helpen de luchtvaartsector zo nodig maatregelen te nemen om de vliegveiligheid te verbeteren.

Ieder die in de burgerluchtvaart werkt, is verplicht om een voorval te melden. Het gaat om zowel voorvallen in de commerciële ‘grote’ luchtvaart (Commercial Aviation) als voorvallen in de recreatieve ‘kleine’ luchtvaart (General Aviation)

Het ABL deelt de inzichten uit analyses met de luchtvaartsector, zodat deze ervan kan leren. Resultaten worden ook online gedeeld (zie 'Online publicaties ABL' op deze pagina). Verder gebruikt de Inspectie Leefomgeving en Transport inzichten uit analyses van het ABL om het eigen toezichtprogramma eventueel aan te passen.

Onderzoek naar oorzaken

Melders die in de luchtvaart werken, onderzoeken voorvallen in principe zelf en voeren op eigen gezag verbeteringen door. Maar zeker als voorvallen vaker voorkomen, zoekt het ABL naar eventuele structurele oorzaken die individuele melders soms niet zien. Vaak zijn er namelijk al voorvallen of andere tekortkomingen voordat er een incident plaatsvindt. Met de analyses kan het ABL zicht krijgen op deze risico's. Ontdekt het ABL structurele oorzaken, dan worden deze besproken met de melders. Organisaties kunnen dan passende maatregelen nemen voordat de risicofactoren leiden tot ernstiger incidenten. 

Online publicaties ABL

ABL deelt de resultaten van haar analyses via het dashboard luchtvaartvoorvallen, factsheets en de jaarpublicatie.

Afbeelding van een pagina van het Dashboard Luchtvaartvoorvallen ABL met informatie over aantallen (bijna) incidenten in de luchtvaart.

Dashboard Luchtvaartvoorvallen

Het Dashboard Luchtvaartvoorvallen brengt de actuele staat van de luchtvaart in beeld. Het dashboard bevat tabellen en grafieken die laten zien wat de ontwikkelingen in de tijd zijn van veiligheidsindicatoren (zoals runway incursions, vogelaanvaringen en luchtruimschendingen). Het dashboard wordt elk kwartaal bijgewerkt.

Factsheets ABL

De factsheets van het ABL lichten een specifiek onderwerp verder toe. Ook staan er de analyses in van de voorvalmeldingen over dat onderwerp. Het ABL doet verslag van verder onderzoek naar de inhoud van meldingen, legt verbanden en zoekt naar oorzaken. De actualiteit, signalen uit de sector en inzichten van het ABL zijn hierbij leidend.

Jaarpublicaties ABL

Jaarlijks publiceert het ABL een overzicht van de voorvalmeldingen die de ABL in het voorgaande jaar heeft ontvangen. In de jaarpublicatie staan ook de belangrijkste ontwikkelingen en de andere activiteiten van het ABL. Deze jaarpublicatie past binnen de Europese afspraken over transparantie (EASA).