Analysebureau luchtvaartvoorvallen

Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen voegt maandelijks het aantal gemelde voorvallen vanuit de Nederlandse luchtvaart samen en verwerkt dit in een dashboard. Er zijn 7 categoriën: alle voorvalmeldingen in Nederland, Luchtruimschendingen, Vogelaanvaringen, Gevaarlijke stoffen, Voorvallen met drones, Laseraanstralingen en Misdragende passagiers. Ga direct naar het complete overzicht Dashboard Luchtvaartvoorvallen.

ABL Dashboard Voorvallen t/m september 2019

ABL Dashboard Voorvallen t/m september 2019


Voorvalmeldingen komen in de ECCAIRS database. In bovenstaand overzicht zijn die meldingen geselecteerd waarvan kon worden afgeleid dat de locatie van het voorval binnen het Nederlands luchtruim plaatsvond. Voorvallen moeten door de melder worden geclassificeerd door middel van een vaste aanduiding. Voor die voorvallen waarbij dit niet het geval is, zijn de staafdiagrammen lichtgekleurd. Het is duidelijk te zien dat de voorvalclassificatie door de melder sinds 2017 is toegenomen.

Voorvalclassificatie met vaste velden en vrije tekstvelden

Met ingang van 15 november 2015 verplicht een Europese verordening de melder om het voorval middels een vast keuzemenu een classificatie te geven. Deze voorvalclassificatie is gebaseerd op de taxonomie van ICAO. In het dashboard geven de donker gekleurde staafdiagrammen het aantal gemelde voorvallen weer die door middel van vaste velden zijn geclassificeerd.

Meldingen hebben niet altijd een (of niet de juiste) voorvalclassificatie. Meldingen bevatten vaak wel een vrij tekstveld met daarin een omschrijving van het voorval. Naast de voorvalclassificatie onderzoekt het ABL daarom de voorvaldatabase met “text mining”. Zo ontstaat een completer beeld van gemelde voorvallen. In het dashboard zijn dit de licht gekleurde staafdiagrammen. Wat opvalt is dat steeds meer voorvalmeldingen sinds 2017 gecategoriseerd kunnen worden aan de hand van de vaste voorvalclassificatie. De voorvalmeldingen die alleen met text mining gevonden konden worden zijn inhoudelijk beoordeeld door de ILT. Een onzekerheidsmarge is hierin onvermijdelijk.

Het dashboard luchtvaartvoorvallen geeft de voorvallen weer die binnen het Nederlands luchtruim plaatsvonden (met uitzondering van de meldingen over misdragende passagiers). Het ABL heeft als doelstelling het dashboard luchtvaartvoorvallen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het ABL zoekt hierbij altijd naar vernieuwing van zowel de gegevensanalyse als de presentatiewijze van de resultaten, in combinatie met een sterke verbinding met de luchtvaartsector.