Melden voorval met een drone (UAS)

Deze pagina bevat informatie over het melden van voorvallen met drones (UAS) door de piloten en operators van die drones.

Wat meldt u met dit formulier?

Voorvallen, oftewel onveilige situaties met onbemande luchtvaartuigen. Volgens de wet moeten drone operators en drone piloten alle voorvallen over luchtvaartveiligheid melden. Dit staat in verordening EU 376/2014. Op de pagina Voorvallen met drones vindt u een overzicht van alles wat verplicht is om te melden.

Maak een melding van een voorval met een drone

Waarom moet u dat melden?

De burgerluchtvaart streeft ernaar om zo veilig mogelijk te zijn. Het melden van voorvallen met drones draagt bij aan luchtvaartveiligheid, omdat de ILT hierdoor inzicht kan krijgen in krijgen in potentiële risico's en trends met betrekking tot drones. Daardoor kunnen passende maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen en eventuele herhaling van incidenten te voorkomen.

Voor wie is dit formulier bedoeld?

Voor elke drone piloot en drone operator, maar ook alle personen die betrokken zijn bij een voorval met een drone.

Wat gebeurt er met uw melding?

De ILT gebruikt de informatie uit uw melding om de luchtvaartveiligheid te vergroten. Afhankelijk van de ernst van het voorval, en of de betrokken operator onder toezicht staat van de ILT, kan de toezichthoudend inspecteur contact opnemen voor extra informatie.

De ILT behandelt alle meldingen vertrouwelijk. In de luchtvaart gebruiken we de ‘Just Culture’. Dit betekent dat de melder van een voorval niet zal worden gestraft voor handelingen, verzuimen of beslissingen die in overeenstemming zijn met hun ervaring en opleiding. Maar grove nalatigheid, opzettelijke overtredingen en destructieve handelingen worden niet getolereerd.

Vragen over het formulier?

Heeft u vragen over het invullen of de inhoud van het formulier? Neem contact op met de ILT via telefoonnummer 088-489 00 00. Heeft u een vraag over een ingediende melding, houd dan het registratienummer bij de hand. U kunt uw vragen ook stellen via het vragenformulier op de website.