Modelvliegers

Een modelvliegtuig (of modelluchtvaartuig) is een luchtvaartuig dat niet in staat is een mens te dragen. De totale startmassa is niet meer dan 25 kilogram en wordt uitsluitend gebruikt voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport. Voor het besturen van een modelvliegtuig is geen vliegbewijs vereist. De specifieke regels voor het gebruik van een modelluchtvaartuig staan in de Regeling modelvliegen.

De informatie op deze pagina geldt niet voor drones.

Locaties

Gemeenten en provincies stellen in de meeste gevallen eisen aan locaties waar met modelvliegtuigen wordt gevlogen. Zij doen dat meestal in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en in het bestemmingsplan. De rijksoverheid stelt aan modelvlieglocaties alleen een algemene eis, dat met het modelvliegtuig: 

  • Geen personen of zaken in gevaar mogen worden gebracht.
  • Niet mag worden gevlogen boven mensenmenigten, bebouwing, openbare wegen (autosnelwegen, autowegen en ontsluitingswegen) en spoorlijnen.
  • Niet mag worden gevlogen in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (CTR), zonder dat men een convenant heeft gesloten met de organisatie die de plaatselijke luchtverkeersleiding verzorgt en men zich houdt aan de afspraken in dat convenant.

Een overzicht van alle CTR’s in Nederland vindt u op de website van LVNL. LVNL beheert de CTR’s van Schiphol, Rotterdam, Groningen en Maastricht. Op de website van LVNL vindt u ook informatie over het aangaan van een convenant voor een vaste locatie of incidentele vlucht. Ministerie van Defensie beheert de overige CTR’s. Voor een convenant met Defensie kunt u per e-mail contact opnemen met de Militaire Luchtvaart Autoriteit, via mla@mindef.nl.

Nationale wet- en regelgeving

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen eisen aan een modelvliegtuig. Het hoeft niet te zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister en er is geen bewijs van luchtwaardigheid nodig. Wel stelt de minister van Economische Zaken eisen aan de zendapparatuur en aan de te gebruiken frequenties voor de bediening van modelvliegtuigen. Zo mag er alleen gebruik worden gemaakt van apparatuur dat een CE-waarmerk heeft. Informatie over zendfrequenties en type goedkeuring voor zenderapparatuur voor modelbesturing vindt u op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.