Modelvliegers

Een modelvliegtuig (of modelluchtvaartuig) is een luchtvaartuig, niet in staat een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kg bedraagt en dat uitsluitend wordt gebruikt voor luchtvaartvertoning, recreatie of sport.

Internationaal wordt over (het gebruik van) modelvliegtuigen gezegd: 

  • ICAO Circular 328: Model aircraft, generally recognized as intended for recreational purposes only, fall outside the provisions of the Chicago Convention, being exclusively the subject of relevant national regulations, if any.
  • EASA/ EC NPA 2012-10: model aircraft, used for recreational or sports activities should be excluded from the requirements of this regulations.


De specifieke regels voor het gebruik van een modelluchtvaartuig staan in de Regeling modelvliegen.

Locaties

Gemeenten en provincies stellen doorgaans eisen aan locaties waar met modelvliegtuigen wordt gevlogen. Zij doen dat meestal in de APV en in het bestemmingsplan. De rijksoverheid stelt aan modelvlieglocaties geen eisen, behalve de algemene eis, dat met het modelvliegtuig: 

  • geen personen of zaken in gevaar mogen worden gebracht;
  • niet mag worden gevlogen boven mensenmenigten, bebouwing, openbare wegen (autosnelwegen, autowegen en ontsluitingswegen) en spoorlijnen;
  • niet mag worden gevlogen in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (CTR), zonder dat men een convenant heeft gesloten met de organisatie de de plaatselijke lchtverkeersleiding verzorgt en men zich houdt aan de afspraken in dat convenant.

Een overzicht van alle CTR’s in Nederland vindt u op de website van LVLN. De CTR’s van Schiphol, Rotterdam, Groningen en Maastricht worden beheerd door LVNL. Op de website van LVNL vindt u ook informatie over het aangaan van een convenant voor een vaste locatie of incidentele vlucht. De overige CTR’s worden beheerd door het ministerie van Defensie. Voor een convenant met Defensie kunt u per e-mail contact opnemen met de Militaire Luchtvaart Autoriteit, via mla@mindef.nl
 
Voor het besturen van een modelvliegtuig is geen vliegbewijs vereist. 

Wet- en regelgeving


De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt geen eisen aan een modelvliegtuig. Het hoeft niet te zijn ingeschreven in het luchtvaartuigregister en er is geen bewijs van luchtwaardigheid nodig. Wel stelt de minister van Economische Zaken eisen aan de zendapparatuur en aan de te gebruiken frequenties voor de bediening van modelvliegtuigen. Zo mag er alleen gebruik worden gemaakt van apparatuur dat een CE-waarmerk heeft. Informatie over zendfrequenties en type goedkeuring voor zenderapparatuur voor modelbesturing vindt u op de website van Agentschap Telecom.