Staatsluchtvaartuigen

U vliegt met een drone voor een overheidsdienst. Dit noemt de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een staatsoperatie. Voor het vliegen met staatsluchtvaartuigen blijft de nationale wet- en regelgeving gelden.

Met de Regelhulp Drones ziet u snel aan welke regels u zich moet houden bij het vliegen met een staatsluchtvaartuig.

Aanvragen toestemming dronevluchten voor overheidsdiensten

Voordat u met een drone voor een overheidsdienst mag vliegen, moet u hiervoor toestemming vragen aan de ILT. Dit doet u met het formulier Aanvragen dronevluchten voor overheidsdiensten.

Wanneer vliegt u met een staatsluchtvaartuig?

Staatsluchtvaartuigen worden ingezet voor:

 • Militaire activiteiten
 • Douane activiteiten
 • Politie activiteiten
 • Brandbestrijding
 • Grenscontrole
 • Kustbewaking
 • Opsporing
 • Vergelijkbare activiteiten of diensten

Voor deze activiteiten geldt dat zij:

 • Onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een EU-lidstaat worden uitgevoerd.
 • In het algemeen belang worden uitgevoerd door of in opdracht van een organisatie met overheidsbevoegdheden.

Aanvragen RPAS inschrijvingskenmerk

Stuur een e-mail naar de ILT om een RPAS inschrijvingskenmerk aan te vragen. Het e-mailadres is iltdocumentmanagement@ilent.nl.

Zet in uw e-mail op welke naam de drone wordt geregistreerd en voor welke ROC houder deze wordt gebruikt. Na de aanvraag ontvangt u een e-mail met een PH-nummer. In deze e-mail staat ook hoe u het Bewijs van Inschrijving aanvraagt.

Ontheffing beperkingen dronevlucht

Voor het vliegen met drones gelden beperkingen. Wilt u toch vliegen wanneer dit eigenlijk niet mag? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de ILT.

Op de pagina Ontheffingen staatsluchtvaartuigen leest u waarvoor u een ontheffing kunt aanvragen en hoe u deze aanvraagt.

Machtigen intermediair

Wilt u het aanvragen van een vergunning of ontheffing overlaten aan een andere partij, zoals een consultant? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. Dit doet u met dit machtigingsfomulier

U kunt een machtiging afgeven voor de volgende activiteiten:

 • Het aanvragen of wijzigen van een exploitatievergunning.
 • Het aanvragen of wijzigen van een Light UAS Operator Certificate (LUC).
 • Het aanvragen van een ontheffing vluchten buiten Uniforme Daglicht Periode (UDP).
 • Het aanvragen van een ontheffing Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BvL).
 • Het aanvragen van een ontheffing bewijs van bevoegdheid.
 • Het aanvragen van Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) vluchten.
 • Het aanvragen van overige ontheffingen.