Categorie GECERTIFICEERD

Uw dronevlucht valt in de categorie GECERTIFICEERD als de drone voldoet aan de technische eisen hiervoor. Een dronevlucht valt ook in de categorie GECERTIFICEERD als u onder bepaalde omstandigheden wilt vliegen. Tot slot kan de Inspectie Leefomgeving en –Transport (ILT) beoordelen dat een vlucht tot deze categorie behoort. Hierbij baseert zij zich op een risicobeoordeling van de vlucht.

Let op: Nog niet alle eisen voor de categorie GECERTIFICEERD zijn vastgesteld. Het is daardoor nog niet mogelijk om te vliegen in deze categorie.

Met de Regelhulp Drones ziet u snel of uw drone of uw vlucht in de categorie GECERTIFICEERD valt.

Omstandigheden van uw dronevlucht

De omstandigheden van uw dronevlucht bepalen de categorie waarin u vliegt. U valt in de categorie GECERTIFICEERD als:

  • U over mensenmenigten vliegt.
  • U mensen vervoert.
  • U gevaarlijke stoffen vervoert die bij een ongeval een hoog risico voor anderen kunnen opleveren.

Eisen aan de drone

U vliegt in de categorie GECERTIFICEERD als uw drone voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De drone heeft een afmeting van 3 meter of meer en is ontworpen om boven bijeenkomsten van mensen te vliegen.
  • De drone is ontworpen voor personenvervoer.
  • De drone is ontworpen voor het vervoer van gevaarlijke goederen en moet stevig genoeg zijn om bij ongevallen het risico voor anderen te beperken.

Beoordeling door de ILT

De ILT kan besluiten dat uw vlucht in de categorie GECERTIFICEERD valt. Zij baseert zich hierbij op de risicobeoordeling van de vlucht. Het maken en bij de ILT inleveren van een risicobeoordeling is verplicht als uw drone of uw vlucht tot de categorie SPECIFIEK behoort. Als de ILT vaststelt dat het risico van de vlucht niet zonder certificering te hoog is, moet u voldoen aan de regels van de categorie GECERTIFICEERD. U moet dan de drone, de drone-exploitant en – indien van toepassing – de piloot laten certificeren.

Nieuwe regels EASA

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) werkt aan meer regels voor dronevluchten in de categorie GECERTIFICEERD. Voor meer informatie hierover kun u terecht op de website van EASA.