Voorvallen met drones

Om de veiligheid in de luchtvaart te vergroten, is het belangrijk om voorvallen met drones centraal te registreren en analyseren. Dit kan alleen als de voorvallen worden gemeld.

Volgens verordening (EU) 376/2014 is het verplicht om voorallen in de burgerluchtvaart te melden bij het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL).

Naast verplichte meldingen is er ook de mogelijkheid voor vrijwillige meldingen. Om de algehele vliegveiligheid te vergroten is het belangrijk om juist alle (ook de kleine) voorvallen te melden die in het vrijwillige kader vallen. Zo kunnen trends zichtbaar worden waarmee mogelijke incidenten in de toekomst zijn te voorkomen.

Het ABL behandelt alle meldingen vertrouwelijk. De luchtvaart gebruikt het beginsel van ‘Just Culture’. Dit betekent dat de melder van een voorval niet zal worden gestraft voor handelingen, verzuimen of beslissingen die in overeenstemming zijn met hun ervaring en opleiding. Tegelijkertijd kunnen grove nalatigheid, opzettelijke overtredingen en destructieve handelingen niet worden getolereerd.

Verplichte meldingen

Een aantal zaken is specifiek voor UAS/Drones verplicht om te melden, zoals gesteld in verordening (EU) 2015/1018 Annex V. Deze lijst vindt u onder aan de pagina.

Een ernstig incident of een ongeval moet u zowel bij het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) met het ECCAIRS2 - formulier als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)  melden.

Begrippenkader

Overzicht verplichte meldingen