Opleidingen drones

Moet u een (online) opleiding volgen voordat u met uw drone mag vliegen? Dan kunt u terecht bij een hiervoor aangewezen, erkende of geregistreerde opleidingsinstelling. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de opleidingsinstellingen. Vliegscholen die opleidingen willen verzorgen, moeten zich registreren bij de ILT.

Aangewezen opleidingsinstellingen (Aangewezen Entiteit UAS)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een aantal vliegscholen aangewezen waar u een (online) opleiding kunt volgen. Deze opleidingsinstellingen mogen opleidingen verzorgen die vallen onder de Europese regelgeving. Dit zijn de volgende opleidingen:

 • Theorie en examen voor de subcategorieën A1 en A3 (categorie OPEN).
 • Examen voor de subcategorie A2 (categorie OPEN).
 • Opleiding(en) voor de categorie SPECIFIEK (in samenwerking met een exploitant).
 • Theorie Standaardscenario 1 (vanaf 3 december 2023).
 • Theorie Standaardscenario 2 (vanaf 3 december 2023).

Wilt u weten of u een opleiding moet volgen om met uw drone te mogen vliegen? Gebruik dan de Regelhulp Drones.

Op de website van Rijksoverheid vindt u het overzicht van de aangewezen opleidingsinstellingen.

Uw vliegschool als aangewezen opleidingsinstelling (Aangewezen Entiteit UAS)

De opleidingsinstellingen die al door de ILT bevoegd waren om ROC(-light) piloten op te leiden, zijn een Aangewezen Entiteit UAS. Deze organisaties waren al onderzocht en gekeurd door de ILT. Na een extra beoordeling zijn zij door de Minister benoemd als Aangewezen Entiteit UAS.

De opleidingsinstellingen zijn aangewezen voor een periode van 1 jaar. Hierna worden de kwaliteitsbewaking en de aanwijzingsprocedure beoordeeld. De uitkomst hiervan bepaalt of beleidswijzigingen nodig zijn en per wanneer nieuwe opleidingsinstellingen kunnen worden toegelaten. De beoordeling van het bestaande beleid vindt aan het begin van de zomer van 2022 plaats.

Erkende opleidingsinstellingen (Erkende Entiteit UAS)

Op het moment zijn er nog geen erkende opleidingsinstellingen waar u een opleiding kunt volgen. Ook is het voor vliegscholen nog niet mogelijk om erkend te worden als opleidingsinstelling.

Opleidingsinstellingen voor RPA-L

Voor piloten van een staatsluchtvaartuig geldt dat zij het vliegbewijs RPA-L moeten hebben. U kunt uw RPA-L halen bij een hiervoor geregistreerde opleidingsinstelling.

In het overzicht van geregistreerde opleidingsinstellingen RPA-L staat bij welke vliegscholen u terecht kunt voor uw opleiding.

Uw vliegschool registreren als opleidingsinstituut RPA-L

Vliegscholen die theorie- of praktijklessen voor het vliegbewijs RPA-L willen verzorgen, moeten zich registreren bij de ILT. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

Voorwaarden voor instructeurs en vliegscholen RPA-L

Vlieglessen mogen alleen worden gegeven door instructeurs met een vliegbewijs RPA-L met daarin de geldige bevoegdverklaring FI (RPA).
De instructeurs moeten zijn aangesloten bij een geregistreerde RPAS-vliegschool. Daarvoor moeten zij voldoen aan de eisen uit de Regeling opleidingsinstellingen, waaronder:

 • Het aanbieden van correct, volledig en passend lesmateriaal voor Theorie/Praktijk RPA-L.
 • Het afnemen van correcte en passende examens door examinatoren die niet de opleiding van de examenkandidaat hebben verzorgd.
 • Het aanbieden van een trainingshandboek en examenhandboek.
 • Het aanbieden van een trainingsprogramma voor docenten Theorie en Praktijk.
 • Het hebben van een accommodatie en Theorie instructievoorziening.
 • Het hebben van een overzicht en cv’s van leidinggevend en onderwijzend personeel.
 • Het aanbieden van een training in lijn met de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen.

Kosten registratie opleidingsinstituut RPA-L

Aan het registreren van een vliegschool als opleidingsinstituut RPA-L zijn kosten verbonden. Een overzicht van deze kosten vindt u in de Regeling tarieven luchtvaart 2008.