Categorie SPECIFIEK

Voordat u gaat vliegen in de categorie SPECIFIEK heeft u toestemming nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Hiervoor kunt u een exploitatievergunning of een Light UAS Operator Certificate (LUC) aanvragen. Vanaf 2 december 2021 kunt u ook een standaardscenario (STS) van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) gebruiken.

Eisen in de categorie SPECIFIEK

Een dronevlucht behoort tot de categorie SPECIFIEK als uw vlucht voldoet aan de volgende eisen:

  • De vlucht valt buiten de beperkingen van de OPEN categorie.
  • De vlucht vindt niet plaats boven een bijeenkomst van mensen met een drone van 3 meter of meer.
  • Er worden geen mensen of gevaarlijke stoffen vervoerd.

Exploitatievergunning

Voor 2 december 2021 kunt u nog geen EASA standaardscenario gebruiken. Als u voor deze datum met een drone in de categorie SPECIFIEK wilt vliegen, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft ook een exploitatievergunning nodig als uw dronevlucht niet beschreven wordt door een EASA standaardscenario en als u geen LUC gebruikt. Meer hierover leest u op de pagina Exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig.

Light UAS Operator Certificate (LUC)

Een organisatie met een LUC kan zelf een operatie binnen de categorie SPECIFIEK goedkeuren. Het indienen van een verklaring voor een standaardscenario of het aanvragen van een exploitatievergunning is dan niet nodig. Meer hierover leest u op de pagina Light UAS Operator Certificate (LUC).

EASA standaardscenario

Een standaardscenario beschrijft een type operatie waaraan eisen worden gesteld. Met een verklaring kunt u aangeven dat u voldoet aan deze eisen. Meer hierover leest u op de pagina Verklaring standaardscenario (STS).

Let op: u kunt pas vanaf 2 december 2021 gebruik maken van een EASA standaardscenario.