Categorie SPECIFIEK

Als uw dronevlucht in de categorie SPECIFIEK valt, heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). In Nederland vraagt u uw vergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Eisen in de categorie SPECIFIEK

Een dronevlucht behoort tot de categorie SPECIFIEK als uw vlucht voldoet aan de volgende eisen:

  • De vlucht valt buiten de beperkingen van de OPEN categorie.
  • De vlucht vindt niet plaats boven een bijeenkomst van mensen met een drone groter dan 3 meter.
  • Er worden geen mensen of gevaarlijke stoffen vervoerd. 

Een overzicht van de kenmerken van de categorie SPECIFIEK vindt u in GM1 Article 3 Categories of UAS operations van de EASA Easy Acces Rules.

Met de Regelhulp Drones ziet u snel of uw drone of uw vlucht in de categorie SPECIFIEK valt.

Vergunningen categorie SPECIFIEK

Voor de categorie SPECIFIEK zijn er de volgende vergunningen:

  • Exploitatievergunning (Operational Authorisation – OA).
  • Light UAS Operator Certificate (LUC).
  • Verklaring standaardscenario (STS) van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Standaardscenario’s zijn beschikbaar vanaf 1 januari 2024.

Welke vergunning u nodig heeft, is afhankelijk van uw situatie.

Exploitatievergunning (OA)

Als u voor uw dronevlucht geen gebruik kunt maken van een standaardscenario heeft u een exploitatievergunning (OA) nodig. Meer hierover leest u op de pagina Exploitatievergunning onbemand luchtvaartuig.

Light UAS Operator Certificate (LUC)

Een organisatie met een LUC kan binnen bepaalde grenzen zelf een vlucht in de categorie SPECIFIEK goedkeuren. U hoeft dan geen verklaring voor een standaardscenario in te dienen of een exploitatievergunning aan te vragen. 

Om een LUC te mogen gebruiken, moet uw organisatie voldoen aan voorwaarden. Zo moet uw organisatie de juiste organisatiestructuur en een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem hebben om zelf de risico’s van een vlucht in kunnen te schatten. Meer hierover leest u op de pagina Light UAS Operator Certificate (LUC).

Verklaring standaardscenario (STS) / exploitatieverklaring

Een standaardscenario (STS) beschrijft een bepaald soort dronevlucht. Hieraan is een eisenpakket verbonden. Met een verklaring geeft u aan dat u voldoet aan deze eisen. 

Sinds 1 januari 2024 kunt u gebruik maken van 2 standaardscenario’s:

  • STS-01: VLOS boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een bevolkte omgeving. Let op: Alleen mogelijk met een drone met een C5 label.
  • STS-02: BVLOS met luchtruimwaarnemers boven een gecontroleerde grondoppervlakte in een dunbevolkte omgeving. Let op: Alleen mogelijk met een drone met een C6 label.

In Nederland kunnen BVLOS vluchten alleen in gecontroleerd of 
a-typisch luchtruim plaatsvinden. Zie voor meer informatie Nationale beperkingen categorie SPECIFIEK.

Meer hierover leest u op de pagina Verklaring standaardscenario (STS)

Overzicht UAS operators

De ILT houdt een overzicht bij van UAS operators. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Overzicht UAS operators