Ontheffing aanvragen eisen accommodatie visserij

Er gelden regels voor de accommodatie op een vissersschip. Voor bepaalde eisen kunt u een ontheffing aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Dit hangt af van de bouwdatum van het schip (kiellegdatum).

Ontheffing aanvragen bij ILT

Wilt u een ontheffing voor de accommodatie van uw vissersschip? Gebruik dan het formulier Aanvraag ontheffingen, vrijstellingen, verklaringen en aanvullende certificaten vissersvaartuig.

Kiellegdatum vanaf 15 november 2019

Op vissersschepen van 24 meter of meer hebben officieren waar mogelijk een aparte slaapruimte. Wilt u dan 2 kooien in 1 slaapruimte? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit staat in artikel 4a.13 van de Regeling zeevarenden.

Kiellegdatum voor 15 november 2019

Wilt u een ontheffing voor de accommodatie op een vissersschip dat is gebouwd voor 15 november 2019? Dan gelden de regels van artikel 84 in het Schepelingenbesluit.