Arbeidsomstandigheden in de zeevisserij (C188)

Op alle zeegaande vissersvaartuigen moeten de leef- en werkomstandigheden voldoen aan de regels van het C188-verdrag. Afhankelijk van vaarduur, scheepslengte en vaargebied is ook een C188-certificaat verplicht. In 2024 geven inspecteurs op aanvraag C188-voorlichting aan boord.

C188-regels voor alle zeevissersvaartuigen

Het C188-verdrag is de Work in Fishing Convention van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Het vervangt alle oude verdragen over arbeidsomstandigheden in de zeevisserij. Er staan regels in over bijvoorbeeld werktijden, rusttijden en leefruimten aan boord.

De regels gelden voor alle zeevissersvaartuigen, ook als ze niet certificaatplichtig zijn voor C188. In Nederland houdt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hier toezicht op. Zeevissersvaartuigen kunnen in buitenlandse en Nederlandse havens een C188-inspectie krijgen. De ILT kan een vaartuig aanhouden als het de regels overtreedt.

Wanneer is ook een C188-certificaat verplicht?

Het C188-certificaat (visserij-arbeidscertificaat) is verplicht voor zeevissersvaartuigen die langer dan 3 dagen aaneen op zee blijven, én:

 • 24 meter of langer zijn, of
 • varen op meer dan 200 zeemijlen van de Nederlandse kustlijn bij laag water, in de vaargebieden:
  Vaargebied 1: Onbeperkt.
  Vaargebied 3: De Noordzee tot 62°N en tot de lijn die het punt op 62°N en 1°W verbindt met Strathy Point, Het Kanaal, het kanaal van Bristol, het Sint-Georgekanaal en de Ierse Zee in het zuiden tot de lijn die Kaap Saint-Mathieu verbindt met Old Head of Kinsale en in het noorden tot de lijn Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point), van Islay (Rhuda Mhail) langs de oostkust van Colonsay naar Mull en van Mull naar Schotland, en de Oostzee tot 56°N).

Het C188-certificaat toont aan dat een vaartuig voldoet aan de regels.

C188-certificaat met bijbehorende inspectie aanvragen

Is voor uw zeevissersvaartuig een C188-certificaat verplicht, dan vraagt u dit aan bij de ILT.

 1. Gebruik het formulier voor ontheffingen, vrijstellingen en aanvullende certificaten.
 2. Binnen 10 dagen na ontvangst van uw aanvraag belt de ILT om een afspraak te maken voor een inspectie aan boord van uw vaartuig.
 3. U krijgt van de ILT informatie toegestuurd. Daarmee kunt u zich voorbereiden op de inspectie.
 4. Voldoet het schip aan de regels? Dan krijgt u binnen 10 werkdagen het certificaat per post.

In de Regeling tarieven transportsectoren staat wat u betaalt voor het C188-certificaat.

C188-voorlichting door inspecteurs aan boord aanvragen

Is voor uw zeevissersvaartuig een C188-certificaat niet verplicht, maar wilt u weten of u voldoet aan de regels van het C188-verdrag? U kunt in heel 2024 een vrijwillige, kosteloze inspectie aanvragen. De inspecteur geeft u informatie en voorlichting.

 1. Mail uw aanvraag naar C188-inspecties@ilent.nl.
 2. Binnen 10 dagen na ontvangst van uw aanvraag belt de ILT om een afspraak te maken voor een inspectie aan boord van uw vaartuig.
 3. U krijgt van de ILT informatie toegestuurd. Daarmee kunt u zich voorbereiden op de inspectie.
 4. Direct na de inspectie krijgt u een rapport met de bevindingen van de ILT. Hiermee toont u in Nederlandse en buitenlandse havens aan dat u geïnspecteerd bent.

Vanaf begin 2025 is een vrijwillige inspectie niet meer mogelijk en treedt de ILT alleen nog handhavend op.

Vragen over C188?

Mail naar visserij@ilent.nl. Of bel 088 489 0000, maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 16:00 uur.