Klacht indienen arbeidsomstandigheden koopvaardijschip, vissersschip

Heeft u als zeevarende een klacht? Bijvoorbeeld over de arbeidsomstandigheden op een koopvaardijschip of vissersschip? Dan kunt u deze melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). U moet dan wel eerst de klachtenprocedure aan boord doorlopen.

Klacht melden bij ILT

Digitaal melden

Gebruik het formulier Melding klacht door zeevarende

Per post

Inspectie Leefomgeving en Transport
IPC 525
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Telefonisch

+31 88 489 00 00

Wie kan klacht indienen?

Een klacht indienen kan door zeevarenden aan boord van een schip onder Nederlandse vlag. Ook zeevarenden van een buitenlands schip in een Nederlandse haven kunnen een klacht indienen. Anderen die een klacht kunnen indienen:

 • bond of vereniging: zoals een vakbond;
 • professionele instelling: bijvoorbeeld de ILT;
 • iedereen die belang heeft in de veiligheid van het schip of de veiligheid en gezondheid van de zeevarenden aan boord. 

Eisen indienen klacht

Heeft u een klacht? Volg eerst de aan boord geldende klachtenprocedure. Tenzij u een goede reden heeft hiervan af te wijken. Een voorbeeld van een procedure ziet u in het Model on-board complaints procedure. Andere eisen zijn:

 • aanleiding voor klacht niet ouder dan 6 maanden;
 • klacht melden in het Nederlands of Engels;
 • zeevarenden mogen geen nadeel ondervinden na indienen klacht.

Klachten die ILT onderzoekt

Geeft de kapitein een opdracht die in strijd is met de Nederlandse wet? Dan kan een zeevarenden van een Nederlands zeeschip een klacht indienen bij de ILT. De ILT onderzoekt verder alleen klachten over:

 • Accommodatie
 • Arbeidsovereenkomst zeevarende
 • Arbeidstijden, rusttijden
 • Betalen loon
 • Bureau dat arbeidskrachten ter beschikking stelt of bemiddelt
 • Geneeskundige verklaring
 • Gezondheid, veiligheid en preventie ongevallen
 • Klachtenprocedure
 • Kwalificaties zeevarenden
 • Medische zorg
 • Mensenrechten of werknemersrechten
 • Minimumleeftijd
 • Recreatievoorzieningen
 • Samenstelling bemanning
 • Voeding en catering

Klacht buitenlandse zeevarende

Buitenlandse zeevarenden kunnen ook een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in hun eigen land. Een overzicht van landen met contactgegevens staat op de website van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO.

ILT geen belangenbehartiger

De ILT is geen belangenbehartiger van de zeevarende. Deze moet zelf opkomen voor zijn rechten. Bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen.