Ontheffing aanvragen bemanning koopvaardijschip of vissersschip

Er gelden regels voor de bemanning aan boord van koopvaardijschepen en vissersschepen. In uitzonderlijke situaties kunt u een tijdelijke ontheffing (dispensatie) aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bijvoorbeeld bij ziekte van bemanningsleden.

Dispensatie persoon of schip

Er zijn 2 soorten dispensaties:

  1. persoonsdispensatie;
  2. scheepsdispensatie: ontheffing samenstelling bemanning.  

Voor beide geldt: door de dispensatie mag geen gevaar ontstaan voor personen, eigendom of de omgeving.

Persoonsdispensatie aanvragen bij Kiwa Register

Heeft een zeevarende geen geldig vaarbevoegdheidsbewijs om tijdelijk dienst te doen in een bepaalde functie? Dan kunt u als scheepsbeheerder een persoonsdispensatie aanvragen bij Kiwa Register.

Scheepsdispensatie: ontheffing bemanningscertificaat aanvragen bij ILT

Wilt u als scheepsbeheerder tijdelijk afwijken van de bemanning die genoemd staat op het bemanningscertificaat? Dan heeft u een scheepsdispensatie nodig van de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Aanvraag tijdelijke ontheffing bemanningssamenstelling.

Tarief dispensatie

Het tarief voor: