Bemanningscertificaat en bemanningsplan koopvaardijschip

Een geldig bemanningscertificaat (minimum safe manning document, MSMD) is verplicht voor elk commercieel ingezet zeeschip in de visserij, koopvaardij en zeilvaart. Een bemanningscertificaat aanvragen doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De scheepsbeheerder van een koopvaardijschip moet daarvoor eerst een bemanningsplan (manning proposal) opstellen. Lees verder.