Veiligheidscommissie (VC) op koopvaardijschip

Een veiligheidscommissie is verplicht voor elk koopvaardijschip met 5 of meer opvarenden. De commissie ziet toe op de veiligheid aan boord. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of zeeschepen een veiligheidscommissie (VC) hebben. Deze verplichting geldt niet voor vissersschepen.

Samenstelling veiligheidscommissie

De kapitein van een zeeschip benoemt de leden van de veiligheidscommissie. Maar hij maakt zelf geen deel uit van de commissie. Volgens de Regeling veiligheid zeeschepen mogen alleen schepelingen in de VC. De kapitein is geen schepeling volgens de  Schepenwet.

Minimale samenstelling veiligheidscommissie
Grootte bemanning Veiligheidscommissie
Bemanning meer dan 15 personen 1 officier en 1 gezel
Bemanning meer dan 4 personen maar minder dan 15 personen  1 officier of 1 gezel
Bemanning minder dan 5 personen Geen veiligheidscommissie nodig

Lees meer over de samenstelling van de VC in de Regeling Veiligheid Zeeschepen.

Taken veiligheidscommissie

De VC adviseert de kapitein over maatregelen om arbeidsongevallen aan boord te voorkomen. De VC:

  • maakt veiligheidsrondes: om constructie of uitrusting te controleren;
  • signaleert onveilige situaties: zoals onveilig handelen, materiaal en gereedschap;
  • ziet toe op juist gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • onderzoekt arbeidsongevallen.

De scheepsbeheerder moet de aanbevelingen van de VC opvolgen. Dit staat in paragraaf 9 van de International Safety Management Code voor schepen van 500 GT of meer.

Lees verder over het veilig werken aan boord in de Handleiding Dat is juist! op de website Scheepvaartnet.nl.