Andere onderwerpen bemanning zeevaart

Trainingen koopvaardij en visserij

Trainingen voor zeevarenden moeten voldoen aan wettelijke eisen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkent deze maritieme trainingen en houdt er toezicht op. Ga naar Trainingen koopvaardij en visserij.

Medische keuring zeevaart

Werkt u als bemanningslid in de scheepvaart voor het vervoer van goederen of personen? Dan heeft u een medische keuring nodig. Dit doet een arts die is erkend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Bemanningsplan en bemanningscertificaat

Een bemanningsplan is een voorstel van de scheepsbeheerder voor een minimum bemanningssamenstelling waarmee hij een schip wenst te bemannen. Het plan beschrijft onder andere het vaargebied, het aantal bemanningsleden en de functies van de bemanningsleden. Bij het bemanningsplan moet ook een bemanningscertificaat worden aangevraagd. Ga naar Bemanningsplan en bemanningscertificaat