Huisvesting bemanning koopvaardijschip

Wilt u als scheepsbeheerder een koopvaardijschip invlaggen, bouwen of verbouwen? Dan moet u de plannen voor de accommodatie laten keuren. Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of bij een klassenbureau. Dit is afhankelijk van de kiellegdatum van het schip.

Keuring voor bouw of verbouw accommodatie

Bekijk onderstaande tabel voor het keuren van de accommodatie. Er zijn 2 procedures:

Traditionele schepen
Traditionele schepen, zoals replica’s en bepaalde opleidingsschepen, hoeven niet aan de eisen voor de accommodatie te voldoen. Dit staat in de Regeling zeevarenden.

Tabel Keuren accommodatie koopvaardijschip

Kiellegdatum vóór 20 augustus 2013 op of na  20 augustus 2013
Invlaggende schepen die niet vallen onder internationale verdragen (non-conventie) <500 gross tonnage (GT) die continu varen De ILT keurt accommodatie met geluidsrapport en algemeen plan.
 
U krijgt binnen 10 werkdagen Statement of Compliance van de ILT.
Klassenbureau keurt accommodatie, geluidsrapport en algemeen plan.
Invlaggende non-conventie schepen <500 GT die niet continu varen De ILT keurt de accommodatie niet.
Invlaggende non-conventieschepen > 500 GT die continu varen (LY2 / LY3)

De ILT keurt accommodatie met geluidsrapport en algemeen plan.

U krijgt binnen 10 werkdagen Statement of Compliance van de ILT.

Invlaggende conventie schepen >500 GT De ILT keurt accommodatie, geluidsrapport, algemeen plan. U krijgt binnen 10 werkdagen Statement of Compliance van de ILT.
 
Daarna: definitief MLC-certificaat aanvragen bij klassenbureau. Zonder Statement of Compliance krijgt u een interim MLC-certificaat.
Klassenbureau keurt accommodatie, geluidsrapport en het algemeen plan.
 
Klassenbureau verstrekt interim of definitief MLC-certificaat.
Invlaggende conventie- schepen >500 GT die eerder de Nederlandse vlag hebben gevoerd

Heeft uw schip een in het verleden verstrekt verblijvencertificaat? Dan check op:

  • grote wijzigingen in de accommodatie;
  • nieuwe of aangepaste motor: dit heeft invloed op de geluidswaarden.

Is dit het geval? Dan moet u als reder een e-mail sturen naar: Nsi-tez-kv@ilent.nl. De ILT beoordeelt dan opnieuw het algemeen plan en geluidsrapport. Is de ILT akkoord? Dan krijgt u een Statement of Compliance.
 
Zijn er geen wijzigingen? Dan kunt u dat aangeven in een e-mail die u stuurt aan: Nsi-tez-kv@ilent.nl. U krijgt dan van ILT een Statement of Compliance.
 
Heeft u een Statement of Compliance van de ILT? Dan kunt u het klassenbureau vragen om een definitief MLC-certificaat. Heeft u geen Statement of Compliance? Dan krijgt u van het klassenbureau alleen een interim MLC-certificaat.

Klassenbureau geeft interim of definitief MLC-certificaat.
Schepen zonder eigen voorstuwing ongeacht tonnage en kiellegdatum Dit zijn bijvoorbeeld pontons, drijvende bokken of booreilanden. Deze worden niet gekeurd door de ILT of klassenbureaus. De schepen krijgen ook geen Statement of Compliance. idem