Formulier: Communicatieverklaring zeevaart - ILT.065.10

Met dit formulier verklaart de scheepsbeheerder dat de communicatie aan boord van het schip volgens de richtlijnen plaatsvindt.