Ontheffing afgeven scheepsafval

Schepen moeten hun scheepsafval afgeven in havens. U kunt een ontheffing aanvragen voor een bepaalde haven. Dit is de HOI-ontheffing (Port Waste Exemption). Een HOI-ontheffing vraagt u aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

HOI-ontheffing aanvragen

Een HOI-ontheffing vraagt u aan met het formulier Aanvraag HOI-ontheffing. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor een buitenlands schip. Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen.

Voorwaarden ontheffing

De voorwaarden voor een HOI-ontheffing staan in het Besluit havenontvangstvoorzieningen. De havenbeheerder van de haven waarvoor u een ontheffing aanvraagt moet u hierover advies geven.

Kosten ontheffing

De kosten voor de HOI-ontheffing staan in de Regeling tarieven 2005 op de webpagina Tarieven.

ILT informeert havenbeheerder over ontheffing

De ILT informeert de havenbeheerder na het verlenen van een HOI-ontheffing.