Zeebrief aanvragen

Bent u eigenaar of rompbevrachter van een commercieel zeeschip? Dan heeft u een nationaliteitsverklaring en een zeebrief nodig. Aanvragen doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij invlaggen is een spoedaanvraag mogelijk. 

Aanvraag nationaliteitsverklaring en een zeebrief

Dit zijn de 3 stappen voor het registreren van een zeeschip onder Nederlandse vlag:

 1. Aanvragen nationaliteitsverklaring en een zeebrief 
  Gebruik het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip. De ILT toetst of het eigendom van uw schip voldoet aan artikel 311 uit het Wetboek van Koophandel. Lees verder over documenten die nodig zijn voor de aanvraag van een nationaliteitsverklaring of zeebrief
  Klopt alles? Dan krijgt u binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) een nationaliteitsverklaring van de ILT. Klopt iets niet of ontbreken gegevens? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

 2. Teboekstelling Kadaster
  Met de nationaliteitsverklaring moet u het schip registreren bij het Kadaster (teboekstelling schip). Doet u dat niet? Dan vervalt uw aanvraag en moet u de nationaliteitsverklaring opnieuw aanvragen.
 3. Ontvangst zeebrief
  Het Kadaster meldt aan de ILT dat het schip is ingeschreven. Daarna krijgt u binnen de termijn van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de zeebrief van de ILT. 

U kunt ook een voorlopige zeebrief aanvragen.

Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en een zeebrief

Wilt u met spoed een invlaggend schip registreren? Volg dan deze 3 stappen:

 1. Gebruik het formulier Spoedaanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip. Verstuur het formulier in een e-mail met ‘SPOED’ als eerste woord in de onderwerpregel. Klopt alles? Dan krijgt u binnen 3 (werk)dagen een nationaliteitsverklaring van de ILT. Wilt u dezelfde dag een reactie? Bel dan met het telefoonnummer dat op het aanvraagformulier staat.
 2. Met de nationaliteitsverklaring moet u het schip registreren bij het Kadaster (teboekstelling schip). Anders vervalt uw aanvraag en moet u de nationaliteitsverklaring opnieuw aanvragen.
 3. Stuur een uittreksel van de teboekstelling bij het Kadaster naar de ILT. Daarna ontvangt u binnen de AWB termijn de zeebrief van de ILT.

Let op: wijzigen uw gegevens na het indienen van uw aanvraag? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Wanneer spoedaanvraag?

Spoed geldt alleen voor invlaggende schepen bij een aantoonbaar onverwachte situatie van economisch, maatschappelijk of politiek belang. De beoordeling hiervan ligt bij de ILT.

De ILT bepaalt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor een spoedaanvraag.

Kopie zeebrief opvragen

De ILT geeft geen kopieën van zeebrieven af. Als de zeebrief langer dan 8 weken geleden is verstrekt door de ILT, moet u een nieuwe zeebrief aanvragen. Dat doet u met het formulier Aanvraag nationaliteitsverklaring en zeebrief koopvaardijschip.

Heeft u korter dan 8 weken geleden een zeebrief aangevraagd, dan kan de ILT een digitale versie van de zeebrief mailen. De ILT mailt deze naar het mailadres dat op het aanvraagformulier is ingevuld. Neem hiervoor contact op met de ILT.

Kosten zeebrief 

Het tarief voor de afgifte van een zeebrief staat in de Regeling tarieven transportsectoren.