MLA-vliegers

Een MLA (Micro Light Aeroplane) is een land-, amfibie- of watervliegtuig met maximaal 2 zitplaatsen, een overtreksnelheid die niet hoger is dan 35.1 knopen gecalibreerde luchtsnelheid en een maximum startmassa van niet meer dan: 

  • 300 kilogram voor een landvliegtuig, eenzitter.
  • 315 kilogram voor een landvliegtuig, eenzitter, dat is uitgerust met een op het frame gemonteerd Total Recovery Parachute System.
  • 330 kilogram voor een amfibie- of watervliegtuig, eenzitter.
  • 450 kilogram voor een landvliegtuig, tweezitter.
  • 472,5 kilogram voor een landvliegtuig, tweezitter, dat is uitgerust met een op het frame gemonteerd Total Recovery Parachute System.
  • 495 kilogram voor een amfibie- of watervliegtuig, tweezitter, waarbij geldt dat een MLA die als watervliegtuig en als landvliegtuig gebruikt kan worden binnen beide daarvoor geldende massalimieten valt.

Definitie

Voor de definitie van ‘vliegtuig’ wordt in de Nederlandse wet- en regelgeving de ICAO-omschrijving van ‘aeroplane’ gebruikt. Een vliegtuig is een gemotoriseerd luchtvaartuig met vleugels. De vleugels komen in diverse vormen voor zoals een rechthoek of driehoek (delta) en worden gemaakt van verschillende materialen zoals metaal, hout of doek. De besturing (om 2 of 3 assen of zwaartepunt) is niet bepalend om al dan niet een vliegtuig te zijn.

Regels

Een MLA is uitgezonderd in het takenpakket van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Het zijn de nationale autoriteiten die de toelatingseisen en de eisen voor de vlieger bepalen. Met een MLA mag u niet zomaar naar of in een ander land vliegen. De specifieke regels voor het toelaten en het gebruik van een MLA staan in de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen en het Besluit en de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden.