Schermzweefvliegers

Een schermzweeftoestel is een luchtvaartuig: een ongemotoriseerd schermvliegtuig. Het is een zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder.

Definitie

Voor de definitie van ‘zweeftoestel’ wordt in de Nederlandse luchtvaartwet- en regelgeving de ICAO-omschrijving van ‘glider’ als uitgangspunt gebruikt. Een zweeftoestel is een luchtvaartuig (geen TMG), zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor. De vleugels van een zweeftoestel komen in diverse vormen voor zoals een rechthoek of een driehoek (delta) en kunnen bestaan uit verschillende materialen, zoals metaal, hout of doek. De besturing (om 2 of 3 assen of zwaartepunt) is niet bepalend om een zweeftoestel te zijn.

Regels

Een schermzweeftoestel is uitgezonderd in het takenpakket van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Het zijn de nationale autoriteiten die de toelatingseisen en de eisen voor de vlieger bepalen. Met een schermzweeftoestel mag u niet zo maar naar of in een ander land vliegen. De specifieke regels voor het toelaten en het gebruik van een schermzweeftoestel staan in de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.

Een schermzweeftoestel mag alleen recreatief worden gebruikt. Met een schermzweeftoestel mag geen luchtwerk worden verricht zoals fotografie, film, onderzoek, observatie en patrouille, reddingsoperaties en reclame. Het is verboden om een schermzweeftoestel te gebruiken tegen vergoeding, met baat of voor commerciële doeleinden.