MLH-vliegers

Een MLH (Micro Light Helicopter) is een helikopter met maximaal 2 zitplaatsen en een maximum startmassa van niet meer dan:

  • 300 kilogram voor een landhelikopter, eenzitter.
  • 330 kilogram voor een amfibie- of waterhelikopter, eenzitter.
  • 450 kilogram voor een landhelikopter, tweezitter.
  • 495 kilogram voor een amfibie- of waterhelikopter, tweezitter. Waarbij geldt dat een helikopter die als waterhelikopter en als landhelikopter gebruikt kan worden binnen beide daarvoor geldende massalimieten valt.

Voor de definitie van ‘helikopter’ wordt in de Nederlandse wet- en regelgeving de ICAO-omschrijving van rotorcraft gebruikt.

Regels

Een MLH is uitgezonderd in het takenpakket van de Europese luchtvaartautoriteit EASA. Het zijn de nationale autoriteiten die de toelatingseisen en de eisen voor de vlieger bepalen. Met een MLH mag u niet zomaar naar of in een ander land vliegen. De specifieke regels voor het toelaten en het gebruik van een MLH staan in de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen