Elektrisch vliegen

Elektrisch vliegen komt langzaam op gang. Op dit moment zijn er diverse elektrische vliegtuigen in een testfase. Het gaat om kleinere vliegtuigen voor 2 personen. De eerste experimentele elektrische vliegtuigen hebben nog een beperkt vliegbereik. Hybride en elektrisch vliegen zijn manieren om de emissies van de luchtvaart te beperken. De regelgeving voor elektrisch vliegen is nog in ontwikkeling.

Verlenging ontheffing

 • Op 18 mei 2020 heeft EASA (Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) een Elektrisch vliegtuig technisch gecertificeerd, de Pipistrel Velis Electro (SW 128). De regelgeving van EASA kent nog geen specifieke regels voor het vliegen met elektrische vliegtuigen. Om het mogelijk maken met dit vliegtuig binnen Nederland te vliegen, heeft de ILT 3 ontheffingen op 3 onderwerpen opgesteld. Deze ontheffingen verlopen op 30 juni 2022.
   
 • Omdat de passende regelgeving nog niet beschikbaar is, is de ontheffing voor Opleidingen voor piloten verlengd tot 31 december 2024.
   
 • De ontheffing “NCO General Exemption Pipestrel” ILT-2022/9770 is niet verlengd, omdat de regelgeving op dit punt inmiddels is aangepast.
   
 • De ontheffing voor continued airworthiness ILT-2020/51992 wordt niet verlengd.
   
 • De ILT heeft vastgesteld, dat er bij erkende onderhoudsorganisaties met de Pipistrel Velis Electro (SW 128) op de erkenning inmiddels voldoende gekwalificeerde onderhoudstechnici beschikbaar zijn. Zij kunnen het type na onderhoud vrijgeven voor een volgende vlucht. Daardoor is een verlenging van deze generieke ontheffing niet meer nodig.