Audit en beoordeling voor erkenning maritieme training

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt aanvragen voor de erkenning van maritieme trainingen. Tijdens een audit op locatie woont de ILT een training bij. De inspectie beoordeelt daarmee de kwaliteit en bepaalt of de training wordt erkend

Audit beoordeelt kwaliteit en kennisoverdracht

Heeft u alle documenten bij de aanvraag voor erkenning van uw training opgestuurd? Dan kan de ILT met u een afspraak maken voor een audit. Die richt zich op 2 onderdelen:

  1. kennisoverdracht tijdens de training;
  2. kwaliteitsmanagement organisatie: focus op eisen Europese richtlijn voor het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (2022/993, artikel 11).

De reikwijdte van een audit kan verschillen. Dit hangt bijvoorbeeld af van eventuele eerdere audits voor andere trainingen bij hetzelfde instituut.

Beschikking: positieve uitslag

U krijgt altijd een uitslag (beschikking) wanneer u een erkenning aanvraagt voor een training. De ILT bespreekt met u de uitkomsten van de audit. U krijgt een erkenning na een positieve beschikking. De erkenning geldt zolang u voldoet aan de voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Beschikking: positief, verbeteringen nodig

Is de beschikking positief maar zijn er verbeteringen nodig? Dan spreekt de ILT met u af wanneer u die moet doorvoeren. Meestal binnen maximaal 3 maanden. Ook bestaat de mogelijkheid dat u een voorlopige erkenning krijgt met looptijd van minder dan 5 jaar. Binnen die periode moet u een nieuwe aanvraag voor erkenning indienen. Voert u de afgesproken verbeteringen niet (op tijd) door? Dan krijgt de training geen erkenning of trekt de ILT de lopende erkenning in.

Beschikking: negatieve uitslag

ILT erkent uw training niet wanneer:

  • 1 week voor de audit de documentatie niet op orde is;
  • uit de audit blijkt dat de kennisoverdracht of het kwaliteitsmanagement niet op orde is. Dit zijn zogeheten ‘major non-conformities’, ofwel ernstige afwijkingen.

Informatie aan Trainingsinstituten (IaT)

Lees verder over erkenning van trainingen in de Informatie aan Trainingsinstituten (IaT):

  1. IaT nr. 1: over gevolgen wijzigingen STCW-verdrag en de Wet zeevarenden.
  2. IaT nr. 2: aanvulling op IaT nr.1 en informatie voor verhogen kwaliteit trainingen.
  3. IaT nr. 3: aanvulling op IaT nr. 2 en informatie onderhouden kwaliteit trainingen.