Erkenning aanvragen training Electronic Chart Display Information System (ECDIS)

Biedt uw instituut de training Electronic Chart Display Information System (ECDIS) voor de zeevaart? Dan kunt u een erkenning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Erkenning training aanvragen bij ILT

Lees verder op de pagina’s:

Normen beoordeling training ECDIS

Voor het beoordelen van de inhoud van de training ECDIS gebruikt de ILT: