Erkenning aanvragen opleiding of training koopvaardij en visserij

Biedt uw instituut opleidingen of trainingen voor de zeevaart? Dan kunt u voor de meeste STCW-vereiste maritieme opleidingen of trainingen een erkenning aanvragen. Dit doet u bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Aanvraagformulier erkenning maritieme opleiding of training

Gebruik voor de aanvraag het formulier Aanvraag erkenning maritieme opleiding.

Stuur bij een 1e aanvraag deze bijlagen mee:

  • Lesmateriaal
  • Lesplan: met informatie over inhoud, tijdsduur en examenprocedure
  • Voorbeeld certificaat: dat deelnemer krijgt na succesvolle voltooiing¬†opleiding of training;
  • Overzicht docenten, trainers: die de opleiding of training geven
  • Overzicht vereisten per docent of trainer
  • Afschrift kwaliteitssysteem opleiding of training
  • Rapport over functioneren kwaliteitssysteem: door onafhankelijke instantie of certificerende instelling
  • Overzicht van apparatuur en uitrusting die in de opleiding of training worden gebruikt
  • Maximum aantal deelnemers

Lees verder voor tips bij de aanvraag voor erkenning van een maritieme opleiding of training.

Reactie ILT binnen 6 weken

Heeft u alle documenten compleet en correct aangeleverd? Dan neemt de ILT binnen 6 weken contact met u op voor het vervolgtraject. We maken dan eventueel ook al een afspraak voor een audit. De ILT woont dan een training bij om de kwaliteit te beoordelen.

Klopt er iets niet met de documenten? Dan geeft de ILT aan wat u nog moet aanleveren. Uiterlijk 1 week voor de audit moeten alle documenten zijn goedgekeurd. Lukt dat niet? Dan stopt de procedure in principe en krijgt de opleiding of training geen erkenning.

Kosten erkenning maritieme opleiding of training

De kosten voor erkenning van een opleiding of training staan in de Regeling tarieven transportsectoren.

Erkenning opleiding of training maximaal 5 jaar

De erkenning voor een maritieme opleiding of training geldt maximaal 5 jaar. Lees verder in de Erkenningsregeling trainingen zeevaartbemanning